Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Cytowania publikacji w dziedzinie kardiologii

Autor:
Iwonna Grzywanowska-Łaniewska, Marek Kuch
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
99
Strona końcowa:
99
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
Cytowania publikacji w dziedzinie kardiologii
Czytaj

W publikacji Podstawowy wskaźnik jakości na łamach „Forum Akademickiego" (2004) Andrzej Pile (Collegium Medicum UJ, Kraków) przedstawił listę najczęściej cytowanych naukowców w Polsce w dziedzinie nauk biomedycznych, takich jak: biologia, biochemia, biofizyka, dermatologia, endokrynologia, farmakologia, fizjologia, genetyka, immunologia, interna, kardiologia, neurologia, patomorfologia, wirusologia, zoologia (1). Jako warunek umieszczenia na liście cytowań Autor przyjął kryterium co najmniej 1000 cytowań, uzyskanych w okresie ostatniego czterdziestolecia (1965-2004). Bazę oceny cytowań stanowiło „Science Citation lndex", ISI {Institute of Scientific Information) we wspomnianym okresie. Kryterium co najmniej 1000 cytowań publikacji spełniło 138 naukowców w dziedzinie nauk biomedycznych, w tym 17 w dziedzinie kardiologii (tab. I). Zdaniem A. Pilca, w oparciu o wyniki przedstawione w „Informatorze Nauki Polskiej" (2003), w dziedzinie nauk biomedycznych aktualnie pracuje w kraju ok. 5500 profesorów i doktorów habilitowanych. W związku z tym w omawianym wykazie znalazło się 2,5% tej grupy naukowców. Na liście tej spośród uczelni medycznych najczęściej cytowane są osoby pracujące w Collegium Me- dicum UJ (24 osoby), w Warszawskiej Akademii Medycznej (11), Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (10) i Akademii Medycznej w Gdańsku (7). Andrzej Pile uważa, że „tego typu analizy mogą być używane do identyfikacji najsilniejszych naukowo ośrodków w kraju i powinny być wykorzystywane przez Ministerstwo Nauki w większym niż dotychczas stopniu w rankingach instytucji naukowych".