Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza wydolności wysiłkowej oraz czynności układu autonomicznego u dzieci z wolem guzkowym nietoksycznym poddanych supresji L-tyroksyną

Autor:
Artur Bossowski, Maria Gardziejczyk, Mirosława Urban
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
1998
Tom:
4
Numer:
1
Strona początkowa:
45
Strona końcowa:
53
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
wole guzkowe nietoksyczne, funkcja skurczowa, tolerancja wysiłku, próby autonomiczne
Czytaj

Celem pracy była analiza wydolności wysiłkowej oraz czynności układu autonomicznego u dzieci z wolem guzkowym nietoksycznym (WGN) poddanych supresji TSH. Badaniem objęto grupę 17 dzieci w wieku 11-18 lat z WGN leczonych supresyjnie L-tyroksyną przez 6-36 miesięcy (średnio 24 miesiące). Wydolność wysiłkową badano na bieżni ruchomej wg protokołu Bruce?a. Analizę funkcji autonomicznej dokonano na podstawie prób czynnościowych układu krążenia oraz monitorowania odstępu QTc. Grupę z WGN porównywano z grupą kontrolną dzieci zdrowych z ujemnym wywiadem w kierunku chorób serca i tarczycy. U pacjentów z wolem guzkowym nietoksycznym poddanych supresji TSH stwierdzono istotne statystycznie przyspieszenie czynności rytmu serca (p<0,01) w odniesieniu do grupy kontrolnej. Pozostałe wyniki przedstawiały obniżenie wartości parametrów określających wydolność wysiłkową: pracy (p<0,001) i czasu (p<0,003) wysiłku, równoważnika metabolicznego (p<0,005) oraz wskaźnika max zużycia tlenu Vo2 (p<0,005) przy prawidłowych wartościach podwójnego iloczynu. Podczas wysiłku wykazano istotne obniżenie frakcji wyrzutowej (61ą1,9 vs 67ą5,9, p<0,001) w badanej grupie dzieci z wolem guzkowym nietoksycznym. Wnioski: 1. W stanie podklinicznej nadczynności tarczycy nie obserwowano zaburzeń czynności układu autonomicznego kontrolującego układ krążenia. 2. U pacjentów z wolem guzkowym nietoksycznym poddanych supresji TSH dochodzi do osłabienia wydolności wysiłkowej. 3. Wykazano zależność pomiędzy poziomem hormonów tarczycy (TSH, FT4), wskazującym na stan podklinicznej nadczynności tarczycy, a przyspieszeniem czynności rytmu serca, obniżeniem frakcji wyrzutowej lewej komory serca po wysiłku oraz skróceniem czasu trwania próby obciążeniowej. 4. W grupie dzieci leczonych supresyjnie L-tyroksyną obserwowane są wyższe spoczynkowe wartości czynności rytmu serca w porównaniu z grupą kontrolną.