Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Chirurgiczne leczenie chorych ze skrajną postacią niewydolności krążenia

Autor:
Radosław Zwoliński, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Bogdan Jegier
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
109
Strona końcowa:
115
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność krążenia, leczenie chirurgiczne
Czytaj

W ostatnich latach systematycznie rośnie populacja chorych po przebytym ostrym zespole wieńcowym. Uszkodzenie elementów kurczących prowadzi do dysfunkcji mięśnia sercowego i remodelingu lewej komory serca. U chorych z rozległym zawałem, późną reperfuzją, czy też kolejnym ostrym incydentem wieńcowym dochodzi do rozstrzeni lewej komory serca. Leczenie farmakologiczne może hamować proces remodelingu, ale odległe wyniki leczenia zachowawczego, jak również pomostowania naczyń wieńcowych u chorych z poza-wałową dysfunkcją lewej komory nie są satysfakcjonujące. Powszechnie uznaną metodą leczenia chorych ze skrajną postacią niewydolności krążenia jest przeszczep serca. Do zabiegu kwalifikowani są chorzy, dla których jest to jedyna metoda wydłużenia życia oraz poprawy jego jakości, a spodziewany efekt zabiegu jest lepszy, niż wynikający z naturalnego postępu choroby. Z uwagi na fakt, że liczba transplantacji serca jest niewystarczająca i sukcesywnie spada w ciągu ostatnich lat, trwają pracę nad stworzeniem alternatywnych dla transplantacji serca metod chirurgicznego leczenia niewydolności krążenia. W pracy przedstawiono chirurgiczne metody leczenia chorych z pozawałową, krańcową dysfunkcją lewej komory.