Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Postępowanie i leczenie zdekompensowanego zwężenia zastawki aortalnej

Autor:
Dariusz Rynkun, Tomasz Zieliński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
151
Strona końcowa:
156
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zdekompensowaną stenozą aortalną, leczenie zabiegowe i farmakologiczne
Czytaj

Zaawansowana niewydolność serca u chorego ze współistniejącą stenozą aortalną stanowi wyzwanie dla optymalnego postępowania terapeutycznego. Przed podjęciem decyzji o typie leczenia konieczna jest analiza przyczyn niewydolności serca u takiego pacjenta. W pracy podjęto problem właściwego postępowania diagnostycznego przed ostatecznym kwalifikowaniem chorego do operacji serca. Omówiono mechanizmy obniżające frakcję wyrzucania lewej komory w stenozie aortalnej i „pseudo" stenozie aortalnej (1 - mechanizm kompensacyjny - afterload mismatch; 2 - obniżenie kurczliwości miokardium - kardiomiopatie; 3 -ciężkie i generalnie nieodwracalne obniżenie kurczliwości miokardium z istotną dysfunkcją lewej komory) oraz diagnostykę z użyciem dobutaminy lub nitroprusydku w celu zakwalifikowania do operacji wymiany zastawki. Przeanalizowano wyniki leczenia operacyjnego u chorych ze zdekompensowaną stenozą aortalną z uwzględnieniem przeżywalności i rokowania. Omówiono inne typy leczenia zabiegowego z zachowaniem natywnej zastawki aortalnej. Przedstawiono alternatywę leczenia farmakologicznego jako pomostu do wymiany zastawki aortalnej (z uwzględnieniem terapii nitroprusydkiem sodu w skrajnym okresie dekompensa-cji stenozy aortalnej).