Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rola zewnątrzkomórkowej dysmutazy ponadtlenkowej (EC-SOD) w układzie sercowo-naczyniowym

Autor:
Michał Skrzycki, Hanna Czeczot
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
157
Strona końcowa:
163
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
układ krwionośny, zewnątrzkomorkowa dysmutaza ponadtienkowa (EC-SOD), wolne rodniki, stres oksydacyjny
Czytaj

Zewnątrzkomorkowa dysmutaza ponadtienkowa (EC-SOD) katalizuje reakcję dysmutacji anionorodnika po-nadtlenkowego do nadtlenku wodoru i tlenu cząsteczkowego w międzykomórkowych przestrzeniach tkanek i płynach pozakomórkowych (w surowicy, płynie limfatycznym i mózgowo-rdzeniowym czy mazi stawowej). Eliminując ze środowiska komórki anionorodniki ponadtlenkowe zapobiega powstawaniu innych reaktywnych form tlenu i ich pochodnych. EC-SOD jest tetramerem posiadającym powinowactwo do siarczanu heparanu. W jego skład mogą wchodzić podjednostki o różnym powinowactwie do tej substancji. W zależności od składu podjednostkowego wyróżniane są 3 typy EC-SOD: A, B i C, różniące się lokalizacją na zewnątrz komórek. Enzym ten występuje we wszystkich tkankach w macierzy pozakomórkowej i na powierzchni komórek oraz w surowicy krwi. EC-SOD odgrywa ważną rolę w utrzymaniu biodostępności NO, reguluje ciśnienie krwi poprzez zachowywanie równowagi między anionorodnikiem ponadtlenkowym a NO, umożliwia prawidłowe funkcjonowanie płuc oraz bierze udział w patologii chorób, takich jak miażdżyca, nadciśnienie czy cukrzyca. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat roli EC-SOD w układzie sercowo-naczyniowym oraz możliwości jej terapeutycznego zastosowania.