Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badanie wybranych parametrów gospodarki węglowodanowej i ich znaczenie w kardiologii

Autor:
Marek Bronisz, Agata Bronisz, Roman Junik, Piotr Rozentryt
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
165
Strona końcowa:
169
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
glikemia, ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych
Czytaj

Badania toczące się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat pokazały związek między poziomem glike-mii a ryzykiem wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych zarówno u chorych na cukrzycę, jak i u pacjentów bez współistniejących zaburzeń gospodarki węglowodanowej. W niniejszej pracy, w oparciu o piśmiennictwo, omówiono znaczenie badania glikemii jako czynnika prognostycznego u chorych ze schorzeniami układu krążenia, a także rolę pomiaru glikemii przygodnej, na czczo, poposiłkowej oraz hemo-globinyglikowanej. Zwrócono także uwagę na różną wartość prognostyczną tych badań oraz korzyści płynące z poprawy kontroli gospodarki węglowodanowej. Analiza wybranych badań sugeruje, że glikemia na czczo i poposiłkowa jest silniejszym predyktorem ryzyka powikłań, niż poziom hemoglobiny glikowanej, a poprawa kontroli glikemii skutkuje zarówno opóźnieniem rozwoju powikłań, jak i zmniejszeniem śmiertelności. Pozytywne efekty obejmują zarówno okres leczenia szpitalnego, jaki obserwację odległą. Optymalnym celem terapeutycznym jest osiąganie wartości glikemii zbliżonych do normy. Ponadto niektórzy badacze podkreślają, że upośledzona tolerancja węglowodanów, jest stanem o zbliżonym ryzyku rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych, jak cukrzyca. Terapia niefarmakologiczna w tym okresie przynosi większe korzyści, niż zastosowanie leków.