Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Funkcja śródbłonka w niewydolności serca - nowe fakty

Autor:
Magdalena Kłosińska, Jarosław Drożdż
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
2
Strona początkowa:
171
Strona końcowa:
173
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność serca, śródbłonek, komórki prekursorowe, rokowanie
Czytaj

W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się wiele prac oceniających funkcję śródbłonka u osób z niewydolnością serca. Nieprawidłowa funkcja śródbłonka wiąże się z upośledzeniem rozkurczu naczyń, co prowadzi do zwiększenia obciążenia następczego serca i gorszej perfuzji tkanek. Wciąż poszukuje się wiarygodnych in vivo i in vitro metod oceny funkcji śródbłonka. Ocena liczebności krążących komórek śródbłonka i pro-genitorów śródbłonka są nowymi metodami badania integralności warstwy endotelium. Wykazano zależność między stwierdzaną dysfunkcją śródbłonka a wynikami klinicznymi u osób z niewydolnością serca. Monitorowanie stosowanego leczenia przez ocenę wpływu na funkcję śródbłonka nabiera szczególnego znaczenia w procesie terapeutycznym. Poniższa praca stanowi przegląd najnowszych doniesień na wymienione tematy.