Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Echokardiograficzne i elektrokardiograficzne nieprawidłowości wskazujące na zajęcie mięśnia sercowego u pacjentów z polimyositis i dermatomyositis

Autor:
Małgorzata Peregud-Pogorzelska, Jarosław Kaźmierczak, Edyta Płońska, Iwona Brzosko, Marek Brzosko, Zdzisława Kornacewicz-Jach
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
211
Strona końcowa:
216
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zapalenie wielomiĘśniowe, zapalenie skórno-miĘśniowe, elektrokardiografia, echokardiografia
Czytaj

Wprowadzenie: Zapalenia wielomięśniowe i skórno-mięśniowe należą do nabytych, przewlekłych, zapalnych miopatii o nieznanej etiologii. Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią jedną z trzech głównych przyczyn zgonów u chorych z polimyositis (PM) i dermatomyositis (DM). Cel pracy: Ocena zmian powstających w układzie sercowo-naczyniowym w przebiegu DM i PM oraz częstość ich występowania w zależności od stopnia aktywności i czasu trwania choroby. Materiał i metodyka: Do badania włączono 24 pacjentów (20 kobiet i 4 mężczyzn w wieku 52± 12 lat) z rozpoznaniem DM i PM, u których wykonano eiektrokardiogram, tomograficzne badanie klatki piersiowej, standardowe jedno- i dwuwymiarowe badanie echokardiograficzne oraz badanie doplerowskie. Wyniki i wnioski: Nieprawidłowy eiektrokardiogram i zaburzenia funkcji rozkurczowej były najczęstszą nieprawidłowością w grupie pacjentów z PM i DM. Niedomykalność zastawki mitralnej oraz występowanie większego średniego wymiaru rozkurczowego prawej komory serca obserwuje się również istotnie częściej u pa-cjentówzPM i DM. Występowanie zmian pojawiających się w sercu w przebiegu PM i DM wskazuje na potrzebę ich monitorowania.