Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowe aspekty działania układu renina-angiotensyna w układzie sercowo-naczyniowym

Autor:
Marta Mielczarek, Jan Kowalski, Tomasz Ferenc, Lucjan Pawlicki
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
241
Strona końcowa:
248
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
układ RAS, enzym ACE2, angiotensyna-(1-7), receptor AT2
Czytaj

Nowoodkryte elementy układu RAS {renin-angiotensin system) mają istotny wpływ na jego działanie w układzie sercowo-naczyniowym. Angiotensyna II, główny peptyd efektorowy tego układu, reguluje czynność skurczową serca oraz szereg procesów w tkance mięśnia sercowego. Renina, która wcześniej była uważana jedynie za enzym, może być bezpośrednim regulatorem komórkowym działającym poprzez swój własny receptor. Nowoodkryty enzym ACE2 (konwertaza angiotensyny-2) równoważy aktywność enzymu ACE {andgiotensin conveiting enzyme), bierze udział w biosyntezie aktywnego peptydu angiotensyny-(1-7) na poziomie tkankowym, będąc tym samym ważnym regulatorem funkcji skurczowej serca. Angiotensyna-(1-7) jest biologicznie aktywnym produktem układu RAS, wywierającym równorzędny ale przeciwstawny efekt do angiotensyny II w układzie sercowo-naczyniowym, prawdopodobnie poprzez swój własny receptor, którego do tej pory nie zidentyfikowano. Najnowsze badania powierdzają kardioprotekcyjną rolę receptora AT2. Jego aktywacja antagonizuje działanie angiotensyny II na poziomie receptora AT1. Pobudzenie receptora AT2 przyczynia się do ochronnego działania antagonistów receptora AT1 z udziałem bra-dykininy, tlenku azotu i cyklicznego GMP. Przypuszcza się także, że bezpośrednia asocjacja receptora AT1 z receptorami AT2 angiotensyny II i B2 dla bradykininy w błonie komórkowej może mieć wpływ na aktywację receptora AT1. Poznanie nowych aspektów działania układu RAS ma istotne znaczenie w poszukiwaniu efektywnych strategii leczenia chorób sercowo-naczyniowych.