Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie testu pionizacyjnego w diagnostyce omdleń u dzieci i młodzieży

Autor:
Agnieszka Zygmunt, Jerzy Stańczyk
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
249
Strona końcowa:
253
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
test pionizacyjny, omdlenia, dzieci
Czytaj

Przełomem w diagnostyce omdleń było zastosowanie testu pionizacyjnego. Od czasu wprowadzenia tego badania udowodniono jego skuteczność i bezpieczeństwo u osób dorosłych. Przydatność testu pionizacyjnego w pediatrii jest nadal badana i wiele aspektów tego zagadnienia pozostaje kontrowersyjnych. W pracy omówiono aktualny stan wiedzy na temat zastosowania testu u dzieci i młodzieży. Przedstawiono najczęstsze protokoły badania u dzieci, z uwzględnieniem ich czułości i swoistości oraz wpływu na te parametry prowokacji farmakologicznej. Zwrócono uwagę na trudności występujące przy interpretacji wyniku testu w wieku rozwojowym. Odniesiono się ponadto do powtarzalności testu pionizacyjnego u dzieci, jego znaczenia prognostycznego i roli w leczeniu nawracających omdleń w tej grupie wiekowej.