Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wtórna profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Jak intensywnie i jak długo należy ją stosować?

Autor:
Jerzy Lewczuk, Renata Romaszkiewicz
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
257
Strona końcowa:
260
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wtórna profilaktyka, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
Czytaj

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (VTE - venous thromboembolism) jest dużym problemem leczniczym związanym z jej znaczną nawrotowością i śmiertelnością. Wczesne rozpoznanie i zastosowanie antykogu-lacji, a u niektórych, przede wszystkim niestabilnych hemodynamicznie chorych z zatorowością płucną fi-brynolizy, jest koniecznym warunkiem poprawy rokowania. Leczenie przeciwzakrzepowe w VTE jest w zasadzie wczesnym etapem wtórnej profilaktyki i powinno być stosowane dożylnie, pod kontrolą APTT w przypadku heparyny niefrakcjonowanej (UFH) lub dostosowanej do wagi ciała, podawanej podskórnie heparyny drobnocząsteczkowej (LMWH). Od pierwszej doby należy to leczenie łączyć przynajmniej przez 5 dni z doustnym antykoagulantem i do czasu dwukrotnego uzyskania INR 2,0-3,0 {International normalized ratio). Okres prowadzenia wtórnej profilaktyki przeciwzakrzepowej nie jest dokładnie ustalony. Wiadomo, że niezależnie od długości antykoagulacji ryzyko nawrotu VTE jest największe zaraz po jej zaprzestaniu, dlatego też sposób jej prowadzenia powinien być indywidualizowany, uwzględniający zarówno możliwość nawrotów, jak i krwawień. Obecnie zalecany okres antykoagulacji waha się od 3 miesięcy u chorych z odwracalnymi lub przejściowymi czynnikami ryzyka do bezterminowej antykoagulacji u chorych z idiopatyczną postacią VTE, ze stałymi czynnikami ryzyka i nawrotami VTE.