Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Współczesne badania genetycznego podłoża choroby wieńcowej

Autor:
Michał R. Żebrowski, Radosław Dębieć
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
261
Strona końcowa:
264
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
gen, polimorfizm, choroba wieńcowa
Czytaj

Badania dotyczące udziału czynników dziedzicznych w patogenezie i modyfikacji przebiegu choroby wieńcowej są tematem coraz częściej poruszanym w piśmiennictwie medycznym zarówno z dziedziny genetyki i epidemiologii genetycznej, jak i kardiologii. Znaczny wzrost zainteresowania tym tematem w ostatniej dekadzie oraz rozwój doskonalszych technologii badawczych przyczyniły się do ogromnego wzrostu liczby publikowanych prac. Znaczne różnice w zakresie doboru badanych populacji, różne strategie badawcze czy wreszcie trudności metodologiczne są jednak przyczyną rozbieżności otrzymywanych wyników. Wnioski wyciągnięte na podstawie tych doświadczeń oraz dyskusja dotycząca dalszego kierunku badań przyczyniły się do rozwoju nowych strategii badawczych. Oparte są one nie tylko o analizę pojedynczych genów, ale również układów kilku genów oraz dokładną analizę fenotypu pacjentów w celu wykrycia związku czynników genetycznych z środowiskowymi. Zmianie uległo również podejście badaczy w kwestii doboru grupy badanej. Część publikacji oparta jest o analizę częstości określonych alleli w grupie osobników chorych i zdrowych, podczas gdy inne badania skupiają się na badaniu próbek DNA osobników chorych z rodzin o wyraźnej rodzinnej tendencji do zapadania na chorobę wieńcową. Artykuł prezentuje najciekawsze publikacje dotyczące udziału polimorfizmów określonych genów w predyspozycji do rozwoju choroby wieńcowej oraz przedstawia najnowsze strategie badania tej zależności.