Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Powstanie skrzepiiny w tętnicy udowej po podaniu trombiny do tętniaka rzekomego - opis przypadku

Autor:
Wojciech Płazak, Barbara Biernacka, Wiesława Tracz
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
269
Strona końcowa:
273
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
tętniak rzekomy, trombina, koronarografia, powikłania
Czytaj

Wzrastająca ilość zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych wymagających nakłucia tętnicy udowej jest przyczyną większej częstości powikłań. Jednym z nich jest powstanie tętniaka rzekomego tętnicy. Postępowanie terapeutyczne w takich przypadkach obejmowało tradycyjnie obserwację, leczenie chirurgiczne, ucisk głowicą ultrasonograficzną na szyję tętniaka, a ostatnio również wykrzepianie tętniaka przezskórnym podaniem trombiny pod kontrolą USG. Chociaż metoda ucisku za pomocą głowicy ultrasonograficznej jest szeroko stosowana jako postępowanie pierwszego rzutu, jej skuteczność jest różna, wymaga ona czasu i jest bolesna dla chorego. Metoda chirurgiczna niesie ze sobą ryzyko zakażenia oraz powikłań w postaci zaburzenia odpływu chłonki, ponadto w porównaniu z metodą ucisku wymaga dłuższej hospitalizacji i większych nadkładów finansowych. Metoda wykrzepiania tętniaka przezskórnym podaniem trombiny cechuje się wysoką skutecznością, także u pacjentów na leczeniu antykoagulacyjnym. Poniżej opisano przypadek powstania balotującej skrzepiiny w świetle tętnicy bezpośrednio po podaniu trombiny do jamy tętniaka. Do leczenia włączono heparynę niefrakcjonowaną uzyskując całkowite rozpuszczenie skrzepiiny. W kontrolnym badaniu ultrasonograficznym wykonanym trzy godziny po zabiegu stwierdzono wykrzepioną jamę tętniaka oraz prawidłowy przepływ w tętnicy.