Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Spontaniczna dyssekcja tętnicy wieńcowej - opis przypadku

Autor:
Anna Kopff, Jan Z. Peruga, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław D. Kasprzak
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
275
Strona końcowa:
279
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
spontaniczna dyssekcja naczynia wieńcowego, ostry zespół wieńcowy, leczenie interwencyjne
Czytaj

Spontaniczna dyssekcja naczynia wieńcowego jest rzadką przyczyną ostrych zespołów wieńcowych. Manifestacją choroby mogą być także objawy stabilnej dławicy piersiowej, wstrząs kardiogenny lub tampona-da osierdzia - ale często jest ona przyczyną nagłej śmierci sercowej - śmiertelność sięga 70% wszystkich przypadków. W badaniach angiograficznych obraz spontanicznej dyssekcji tętnicy wieńcowej jest rzadko spotykany - w około 0,1% wszystkich koronarografii. Rozpoznanie to powinno być rozważane u każdego pacjenta z objawami ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego, zwłaszcza w młodym wieku, wolnego od tradycyjnych czynników ryzyka choroby wieńcowej oraz u kobiet w okresie okołoporodowym lub stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne. Optymalna strategia leczenia samoistnego rozwarstwienia naczynia wieńcowego nie została ustalona i może się różnić zależnie od rozległości dyssekcji i objawów klinicznych. U bezobjawowych pacjentów sugeruje się postępowanie zachowawcze. U chorych z niestabilną dławicą piersiową lub z objawami zawału mięśnia sercowego należy rozważyć koronaroplastykę z implantacją sten-tu. Pomostowanie aortalno-wieńcowe stanowi alternatywę leczenia u pacjentów z rozwarstwieniem pnia lewej tętnicy wieńcowej, dyssekcja wielu naczyń lub nie kwalifikującą się do zabiegu przezskórnego. W pracy przedstawiamy przypadek spontanicznej dyssekcji gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej u wcześniej zdrowej, 40-letniej kobiety, u której wystąpienie incydentu miało związek z nagłym stresem emocjonalnym.