Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przyczyny i obraz kliniczny osteopenii i osteoporozy u dzieci

Autor:
Grażyna Boduch, Hanna Dziatkowiak, Edward Czerwiński, Teresa Grodzicka
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
1999
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
73
Strona końcowa:
78
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
osteoporoza, dzieci, choroby przewodu pokarmowego
Czytaj

Dokonano analizy przyczyn i przebiegu klinicznego osteopenii i osteoporozy u 13 dzieci (siedmiu dziewczynek i sześciu chłopców) w wieku od sześciu lat do 15,5 r. (średnio: 10,2 r.). Rozpoznanie osteopenii i osteoporozy ustalono na podstawie badań radiologicznych i densytometrycznych. Przyczyną osteopenii i osteoporozy były schorzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego u siedmiu pacjentów, w tym jeden był leczony przeciwpadaczkowo, a u pięciorga rozpoznano osteoporozę młodzieńczą. U dzieci z chorobami przewodu pokarmowego i dzieci leczonych przeciwpadaczkowo może wystąpić osteoporoza i osteopenia jako następstwo niedoboru witaminy D3 i zaburzeń we wchłanianiu wapnia, które prowadzą do hipokalcemii i wtórnej nadczynności przytarczyc.