Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Hipolaktazja u dzieci szkolnych z terenu Zabrza

Autor:
Jarosław Kwiecień, Lucjan Szadkowski, Wiktor Szostak, Alicja Żabka, Krystyna Karczewska, Jacek Kasner
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
15
Strona końcowa:
18
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
hipolaktazja, nietolerancja laktozy, wodorowy test oddechowy
Czytaj

Wprowadzenie: Hipolaktazja typu dorosłych jest uwarunkowanym genetycznie stanem polegającym na zmniejszaniu się wraz z wiekiem aktywności enzymu laktazy. Może to prowadzić do objawów nietolerancji mleka krowiego oraz do niedoboru wapnia w diecie. Cel pracy: Ocena częstości występowania hipolaktazji w dużej grupie dzieci szkolnych oraz analiza obrazu klinicznego hipolaktazji i jej ewentualnego związku z nawykami żywieniowymi dzieci. Materiał i metodyka: Zbadano 1639 dzieci w wieku 8-11 lat. U wszystkich wykonano oznaczenie stężenia wodoru w powietrzu wydychanym w 2 godziny po podaniu roztworu zawierającego 50 g laktozy. Wyniki: Cechy hipolaktazji wykazano u 17,4% dzieci. Nasilone objawy nietolerancji laktozy miało 18,25% z nich, czyli 3,2% całej badanej grupy. Dzieci z hipolaktazja różniły się znamiennie od dzieci bez hipolaktazji pod względem nawyków żywieniowych. W grupie hipolaktazji znacznie rzadsze było regularne picie mleka (29,8% vs 44%; p<0,0001). Dzieci z hipolaktazja częściej zgłaszały, że nie lubią mleka, mimo braku objawów po jego spożyciu (14,04% vs9,9%; p<0,0393). Wśród podawanych w wywiadzie dolegliwości po wypiciu mleka najczęstsze były bóle brzucha (5,96% vs 1,7%; p<0,0001). Dzieci z hipolaktazja znamiennie częściej zgłaszały występowanie podobnych objawów u swoich rodziców lub rodzeństwa (7,37% vs 2,9%; p<0,0002). Wnioski: Hipolaktazja jest częstym problemem u dzieci szkolnych. Mimo że większość dzieci nie ma objawów po spożyciu laktozy, hipolaktazja sprzyja nieprawidłowym nawykom żywieniowym, prowadzącym do ograniczenia spożycia wapnia.