Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Częstość alergii pokarmowej na zboża u dzieci z podwyższonymi stężeniami swoistych imunoglobulin E dla ziaren zbóż

Autor:
Grażyna Czaja-Bulsa, Grażyna Małecka
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
23
Strona końcowa:
26
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
alergia pokarmowa, zboża, immunoglobulina E
Czytaj

Wprowadzenie: W przypadku alergii na zboża obecność podwyższonych stężeń swoistych IgE (slgE) nie jest równoznaczna z występowaniem alergii na ten pokarm. Cel pracy: Określenie częstości objawów alergii na zboża u dzieci z podwyższonymi stężeniami slgE dla ziaren zbóż. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 36 dzieci z alergią na zboża, u których w średnim wieku 5,5 oraz 7,5 roku wykonano prowokację pokarmową (podwójnie ślepa próba kontrolowana placebo) oraz oznaczono stężenia slgE dla ziaren 8 zbóż (metodą FEIA, system CAP). Ocenę istotności różnic przeprowadzono testem Kołmogorova-Smirnova. Wyniki: Analizowano 576 stężeń slgE. W czasie badania wstępnego podwyższone stężenia slgE (>0,7 kU/L) stwierdzano dla 163 różnych ziaren zbóż, a kliniczne objawy alergii występowały tylko u 83 dzieci (50,9%). W czasie badania końcowego podwyższone stężenia slgE występowały dla 145 różnych zbóż, a kliniczne objawy alergii u 14 (10%) dzieci. W obu badaniach alergię najczęściej rozpoznawano na ziarna pszenicy, żyta i jęczmienia. Wśród dzieci z podwyższonym stężeniem slgE dla zbóż kliniczne objawy alergii zawsze częściej występowały u dzieci w wieku młodszym, niż starszym. Wnioski: U dzieci z podwyższonymi stężeniami slgE dla ziaren zbóż częstość klinicznych objawów alergii jest niższa, niż dodatnich reakcji slgE. Zależą one od rodzaju zboża i wieku dziecka.