Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Limfocytarne zapalenie jelita grubego u 17-letniego chłopca - opis przypadku

Autor:
Maciej Kajor, Halina Woś, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Sabina Więcek, Monika Ciupińska-Kajor
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
1
Strona początkowa:
63
Strona końcowa:
64
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
limfocytowe zapalenie jelit, dziecko
Czytaj

Autorzy prezentują przypadek 17-letniego chłopca, u którego od 6 miesięcy występowały bóle brzucha, wzdęcia, biegunka i spadek masy ciała o 5 kilogramów. W przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych, radiologicznych oraz kolonoskopowym nie stwierdzono odchyleń od normy. W posiewie z kału wyhodowano Salmonella parathyphi C. W badaniu histopatologicznym bioptatów błony śluzowej jelita rozpoznano limfocytarne mikroskopowe zapalenie jelit.