Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wiarygodności diagnostycznej ultrasonograficznych cech niewydolności połączenia żołądkowo-przełykowego

Autor:
Jarosław Kwiecień, Franciszek Halkiewicz, Edyta Machura, Krystyna Karczewska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
185
Strona końcowa:
189
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
refluks żołądkowo-przełykowy, ultrasonografia, pH-metria przełyku, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Złotym standardem rozpoznawania choroby refluksowej przełyku (gastroesophageal reflux clisease - CERD) pozostaje 24-godzinna pH-metria przełyku. Inną metodą diagnostycznąjest ultrasonografia (ultrasonography- USC), która umożliwia dokładną ocenę morfologii i funkcji połączenia żołądkowo-przełykowego, a przy tym jest badaniem nieinwazyjnym i stosunkowo prostym do wykonania. Niestety istnieje niewiele prac oceniających prawdziwe znaczenie kliniczne poszczególnych objawów ultrasonograficznych w diagnostyce CERD. Cel pracy: Ocena przydatności badania USC w diagnostyce CERD u dzieci. Podjęto próbę oceny wiarygodności diagnostycznej wybranych ultrasonograficznych cech niewydolności połączenia żołądkowo-przełykowego. Materiał i metodyka: Zbadano 115 dzieci (w wieku od 2 miesięcy do 16 lat) hospitalizowanych w naszej Klinice z powodu podejrzenia GERD. U wszystkich pacjentów wykonano badanie USC połączenia żołądkowo-przełykowego według metodyki Westry i Comesa oraz 24--godzinną pH-metrię przełyku. Wyniki: Na podstawie 24-godzinnej pH-metrii przełyku CERD rozpoznano u 23 spośród 115 dzieci (20%). Nieprawidłowy obraz USC, sugerujący niewydolność bariery antyrefluksowej przełyku, rozpoznano u 15 osób z całej badanej grupy (13%), w tym u 8 spośród 23 dzieci z CERD (34,8%). Nasilony refluks w pH-metrii rozpoznano u 8 spośród 15 dzieci z nieprawidłowym obrazem USC (wartość predykcyjna wyniku dodatniego USC: 53,3%) oraz u 15 spośród 100 dzieci z prawidłowym obrazem USC połączenia żołądkowo-przełykowego (wartość predykcyjna ujemnego wyniku USC: 85%). Oceniana łącznie zgodność rozpoznań USC z pH-metrią (efektywność diagnostyczna) wynosiła 80,8%. Wnioski: USC nie nadaje się do wiarygodnego rozpoznawania CERD jako jedyna metoda badawcza, ale wykazanie w USC cech niewydolności połączenia żołądkowo-przełykowego może być zwiastunem większego nasilenia zmian pH-metrycznych i częstszego niepowodzenia w odpowiedzi na standardowe leczenie.