Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena stężenia interleukiny 6 (IL-6) i jej receptora (sIL-6R) u dzieci i młodzieży w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa

Autor:
Artur Bossowski, Mirosława Urban, Alicja Koput, Maria Gardziejczyk, Jolanta Wysocka, Stanisław Kreczko
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
1999
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
85
Strona końcowa:
93
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
choroba Gravesa-Basedowa, interleukina 6, rozpuszczalny receptor interleukiny 6, rozpuszczalna międzykomórkowa cząstka adhezyjna 1
Czytaj

U 24 dzieci w wieku od 6,5 do 17 lat z chorobą Gravesa-Basedowa oznaczano stężenie interleukiny 6 (IL-6), jej rozpuszczalnego receptora (sIL-6R) oraz rozpuszczalnych cząstek adhezyjnych (sICAM-1) przed rozpoczęciem leczenia metizolem, następnie w okresie remisji kliniczno-biochemicznej (po ośmiu tygodniach) oraz po 18-miesięcznym okresie terapii tyreostatykiem. Oznaczanie IL-6, sIL-6R oraz sICAM-1 wykonano metodą ELISA. W przebiegu choroby Gravesa-Basedowa doszło do wzrostu w surowicy IL-6 i jej receptora sIL-6R oraz rozpuszczalnych cząstek adhezyjnych (sICAM-1). Po terapii metizolem nastąpiło istotne zmniejszenie poziomu sIL-6R (po dwóch miesiącach) oraz IL-6 (po 18 miesiącach). Wykazano u dzieci ze świeżą nadczynnością tarczycy dodatnią korelację między przeciwciałami antymikrosomalnymi (MAB) a stężeniem sICAM-1 i sIL-6R oraz przeciwciałami antytyreoglobulinowymi (ATG) a sIL-6R. Nie wykazano zależności między poziomem hormonów tarczycy a stężeniem cytokin i cząstek adhezyjnych.