Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena jakości życia dzieci z postępującą rodzinną cholestazą wewnątrzwątrobową, leczonych zabiegiem częściowego zewnętrznego odprowadzenia żółci

Autor:
Anna Kwak, Maria Dąbrowska, Irena Jankowska, Joanna Pawłowska, Hor lsmail, Piotr Kaliciński, Jerzy Socha
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
201
Strona końcowa:
204
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
cholestazą wewnątrzwątrobową, zabieg częściowego odprowadzenia żółci, stomia żółciowa, jakość życia
Czytaj

Naturalny przebieg postępującej rodzinnej cholestazy wewnątrzwątrobowej prowadzi do zgonu z powodu niewydolności wątroby, zwykle przed osiągnięciem drugiej dekady życia. Objawami choroby jest silny świąd skóry, żółtaczka i niski wzrost. U części dzieci obserwuje się poprawę stanu klinicznego po zastosowaniu kwasu ursodezoksycholowego (UDCA). U pacjentów wskazane jest wykonanie zabiegu częściowego zewnętrznego odprowadzenia żółci zanim dojdzie do marskości wątroby. Ujemną stroną zabiegu jest wytworzenie przetoki żółciowej i konieczność życia z woreczkiem stomijnym. Życie ze stomią może nastręczać trudności, głównie psychologicznych. Celem naszej pracy była ocena jakości życia u 10 dzieci z postępującą rodzinną cholestazą wewnątrzwątrobową, u których wykonano zabieg częściowego zewnętrznego odprowadzenia żółci i uzyskano pełną normalizację parametrów biochemicznych czynności wątroby. Do oceny jakości życia wykorzystano informacje uzyskane od dzieci oraz dane z wywiadów uzyskane od ich matek. Do oceny jakości życia przed i po zabiegu wykorzystano pytania projekcyjne oraz tzw. "drabinę" Cantrila.