Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wpływu leczenia metodą densytometryczną z radiogramów kości ręki na układ kostny u trojga rodzeństwa z postępującą rodzinną cholestazą wewnątrzwątrobową

Autor:
Irena Jankowska, Joanna Pawłowska, Grażyna Łysoń-Wojciechowska, Jerzy Socha, Waldemar Skawiński
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
217
Strona końcowa:
226
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
cholestaza wewnątrzwątrobowa, mineralizacja kości, densytometria
Czytaj

U trojga rodzeństwa z postępującą rodzinną cholestazą wewnątrzwątrobową, o jednakowym genotypie PFIC (progressive familial intrahepatic cholestasis) typu 2 i różnym przebiegu klinicznym, metodą densytometryczną z radiogramów kości ręki oceniono wpływ choroby na układ kostny. U 2 spośród analizowanych dzieci stwierdzono cechy osteoporozy, co związane było z cholestazą, a nie wynikało z naturalnego przebiegu PFIC. U jednego z nich uzyskano całkowite ustąpienie zmian osteoporotycznych, stwierdzanych przed przeszczepieniem.