Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Krwawienie z przewodu pokarmowego u dzieci; przyczyna nieznana? Przydatność metod radioizotopowych w diagnostyce uchyłka Meckela u dzieci w materiale własnym

Autor:
Elżbieta Czkwianianc, Leokadia Bąk-Romaniszyn, Krystyna Grzybowska, Sławomir Suski, Hanna Grochulska-Cerska, Andrzej Chilarski, Izabela Płaneta-Małecka
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
231
Strona końcowa:
234
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
uchyłek Meckela, dzieci, krwawienie, scyntygrafia
Czytaj

Wprowadzenie: Mimo zastosowania technik endoskopowych, w części przypadków u dzieci nadal nie można sprecyzować źródła krwawienia, zwłaszcza jeśli jest nim uchyłek Meckela. Szacuje się, że anomalia ta dotyczy około 3% populacji, a tylko w 0,2% jest przyczyną stanów patologicznych. Cel pracy: Analiza trudności diagnostycznych w krwotokach z przewodu pokarmowego i bólach brzucha u dzieci w przypadkach negatywnych wyników badań endoskopowych oraz ocena przydatności metod izotopowych w uchyłku Meckela. Materiał i metodyka: Przeanalizowano retrospektywnie przypadki dzieci hospitalizowanych z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego lub bólów brzucha, u których rozpoznanie źródła krwawienia czy niejasnych dolegliwości, mimo wykonania badań endoskopowych, stwarzało szczególne trudności. Wyniki: Dzieci z powyższymi objawami były wielokrotnie hospitalizowane na oddziałach pediatrycznych oraz chirurgicznych, jednak rozpoznania nie postawiono. Dopiero po zastosowaniu scyntygrafii izotopowej z użyciem znakowanych technetem krwinek czerwonych zlokalizowano właściwe miejsce krwawienia. Uchyłek Meckela bez klinicznych cech krwawienia, ale z przewlekłą anemią rozpoznano, stosując badanie scyntygraficzne do poszukiwania ektopowej błony śluzowej żołądka, jako przyczynę nietypowego zachowania się małego chłopca, które było zaburzeniem reaktywnym na bardzo silne bóle brzucha,. Leczenie chirurgiczne potwierdziło rozpoznanie uchyłka Meckela oraz spowodowało całkowite ustąpienie objawów. W badaniu histopatologicznym usuniętej tkanki w przypadku dziecka z bólową manifestacją kliniczną choroby potwierdzono obecność ektopowej błony śluzowej żołądka. Wnioski: W niejasnych przypadkach krwotoków z przewodu pokarmowego, czy bólów brzucha u dzieci należy w diagnostyce różnicowej wziąć pod uwagę zmiany chorobowe, dotyczące uchyłka Meckela.