Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Bóle brzucha sugerujące zapalenie wyrostka robaczkowego spowodowane zakażeniem bakterią Yersinia u pięciorga dzieci - opis przypadków

Autor:
Grażyna Rowicka
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
235
Strona końcowa:
237
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
bóle brzucha, jersiniozą
Czytaj

Wprowadzenie: Gram ujemne bakterie należące do rodziny Enterobacteriacae z rodzaju Yersinia są chorobotwórcze dla człowieka. Yersinia enterocolitica oraz Yersinia pseudotuberculosis wywołują u ludzi odzwierzęcą chorobę zakaźną, zwaną jersiniozą. Materiał i metodyka: Opisano 5 pacjentów, 3 dziewczynki oraz 2 chłopców, w wieku od 7 do 15 lat z nawrotowymi bólami brzucha skierowanych do Poradni Castroenterologicznej w celu dokładniejszej diagnostyki. Dzieci były wcześniej hospitalizowane na oddziałach chirurgicznych z powodu podejrzenia zapalenia wyrostka robaczkowego. Wyniki: Dolegliwości bólowe u 3 dzieci zlokalizowane były w śródbrzuszu i prawym dole biodrowym, u 2 dzieci jedynie w prawym dole biodrowym, w 2 przypadkach towarzyszyły im wymioty oraz biegunka. Wyniki badań krwi oraz stolca były prawidłowe. Badaniem ultradźwiękowym wykazano powiększenie węzłów chłonnych okolicy krętniczo-kątniczej. Rozpoznanie jersiniozy zostało ustalone na podstawie badań serologicznych. Wnioski: W diagnostyce różnicowej nawrotowych bólów brzucha u dzieci, podejrzewanych o zapalenie wyrostka robaczkowego, uwzględnić należy rzadką jednostkę chorobową, jaką jest jersiniozą.