Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena efektywności programu edukacyjnego "Szkoła Zdrowego Żywienia" w promowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci z otyłością i wśród ich rodziców

Autor:
Irena Białokoz-Kalinowska, Jerzy Konstantynowicz, Paweł Abramowicz, Janina Piotrowska-Jastrzębska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
239
Strona końcowa:
241
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
edukacja zdrowotna, nawyki żywieniowe, otyłość/nadwaga
Czytaj

Wprowadzenie: Istotną składową terapii nadwagi/otyłości u dzieci i młodzieży wydaje się być aktywny udział rodziców w promowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych. ?wiadomość pacjentów oraz rola rodziców w modyfikacji zachowań zdrowotnych całej rodziny mogą mieć wpływ na satysfakcjonujące wyniki leczenia otyłości. Cel pracy: Ocena wpływu programu edukacyjnego „Szkoła Zdrowego Żywienia" prowadzonego dla dzieci i młodzieży z nadwagą/otyłością oraz dla ich rodziców na efekty leczenia nadwagi/otyłości. Materiał i metodyka: Programem edukacyjnym objęto 30 pacjentów w wieku 7-16 lat, podopiecznych Poradni Schorzeń Psychosomatycznych Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, leczonych z powodu nadwagi/otyłości prostej oraz ich rodziców. Zajęcia w „Szkole Zdrowego Żywienia" prowadzone były w ciągu 2 lat (2003-2004) w formie comiesięcznych spotkań warsztatowych z udziałem lekarza prowadzącego oraz dietetyka. Nawyki żywieniowe i zachowania zdrowotne dzieci i ich rodziców były oceniane na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych (opracowanie własne) w momencie rozpoczęcia zajęć i po roku. Grupę kontrolną stanowiło 30 dobranych pod względem płci i wieku pacjentów tej samej poradni z nadwagą/otyłością, którzy nie wyrazili chęci uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych. Wyniki: W analizie porównawczej pozytywne zmiany zachowań zdrowotnych w grupie dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach edukacyjnych uzyskano w zakresie: regularności spożywania posiłków, unikania zjawiska podjadania, wykluczenia z diety produktów zawierających cukry proste oraz zwiększenia udziału produktów zawierających błonnik. Wnioski: Program edukacyjny "Szkoła Zdrowego Żywienia" przeprowadzony w naszym szpitalu jest pożyteczną i efektywną metodą wspomagającą terapię otyłych dzieci. Wśród dzieci uczestniczących w rocznym programie edukacyjnym zaobserwowano pozytywne trendy zachowań zdrowotnych i żywieniowych.