Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena sposobu żywienia dzieci w przedszkolu wegetariańskim

Autor:
Witold Klemarczyk, Małgorzata Strucińska, Halina Weker, Małgorzata Wiech
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
243
Strona końcowa:
246
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
wegetarianizm, dzieci, dieta, przedszkole, makrobiotyka
Czytaj

Wprowadzenie: Żywienie jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących prawidłowy rozwój psychosomatyczny dzieci. Ponad 50% dzieci w wieku 3-7 lat korzysta z opieki przedszkolnej. W żywieniu przedszkolnym powinno być realizowane 70-75% całodziennej racji pokarmowej. W populacji dzieci i młodzieży do 18 roku życia ok. 3% żywionych jest w sposób niekonwencjonalny. Niezbilansowana dieta wegetariańska prowadzi do niedoborów pokarmowych i zaburzeń stanu odżywienia. Cel pracy: Ocena diet dzieci pozostających na diecie makrobiotycznej w przedszkolu, w odniesieniu do zaleceń żywieniowych. Materiał i metodyka: Przeanalizowano diety przygotowane w jednym z przedszkoli warszawskich, opiekującym się dziećmi żywionymi w sposób niekonwencjonalny. Do oceny jadłospisów posłużono się metodą zapisu jadłospisów, z wykorzystaniem komputerowego programu żywieniowego Dietetyk 2®. Wyniki: Przeprowadzona analiza jadłospisów przedszkolnych, przygotowywanych dla dzieci żywionych według zasad diety makrobiotycznej, wykazała niedobory podstawowych składników pokarmowych w dietach dzieci starszych - w przypadku białka i tłuszczu w granicach 25% w odniesieniu do zalecanego spożycia w przedszkolu. Stwierdzono także niedobór ważnych w okresie rozwoju innych składników -wapnia (30-38% realizacji normy przedszkolnej), witamin - witaminy B2 (60-75% realizacji normy), witaminy B12 (40% normy), witaminy C (73% zalecanych ilości) oraz brak w racji pokarmowej witaminy D. Sformułowano zalecenia dotyczące zmiany sposobu żywienia dzieci. Zalecono wprowadzenie diety lakto-ovo-wegetariańskiej oraz zaproponowano inny dobór warzyw i owoców. Wnioski: Dieta makrobiotyczna stosowana w żywieniu dzieci w przedszkolu była nieprawidłowa, wymagała modyfikacji w kierunku innego doboru produktów zabezpieczających podaż witamin z grupy B (B2, B12), C i D oraz wapnia. Stwierdzone niedobory podaży niektórych składników odżywczych wskazują na potrzebę oceny stanu odżywienia, w tym obrotu kostnego, w tej grupie dzieci.