Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Współczesne poglądy na patogenezę, diagnostykę i leczenie wrodzonego przerostowego zwężenia odźwiernika

Autor:
Janusz Jabłoński, Renata Gawrońska, Aleksandra Gawłowska, Ewa Andrzejewska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
12
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika, patogeneza, patofizjologia, diagnostyka, leczenie
Czytaj

Wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika (w.p.z.o.) jest wadą anatomiczną występującą z częstością 1 - 4 na 1000 żywych urodzeń. Etiopatogeneza tej jednostki nadal jest niejasna. Choć postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne zostało ustalone, to i w tej dziedzinie pojawiają się niekiedy kontrowersje. Problemy te są nadal tematem wielu dyskusji. Praca jest monografią opartą na przeglądzie współczesnego piśmiennictwa.