Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Bezpieczeństwo leczenia miejscowymi inhibitorami kalcyneuryny

Autor:
Jacek Szepietowski, Adam Reich, Eugeniusz Baran
Typ:
Artykuł redakcyjny
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
129
Strona końcowa:
133
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
atopowe zapalenie skóry, pimekrolimus, takrolimus, działania niepożądane
Czytaj

Pimekrolimus i takrolimus są pochodnymi makrolaktamowymi o silnym działaniu przeciwzapalnym. Obydwa leki są dopuszczone do stosowania u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. Stosuje się je coraz częściej także w innych dermatozach. Na podstawie dokonanego przeglądu piśmiennictwa można stwierdzić, iż obecnie brak jest przekonujących danych, które świadczyłyby o tym, że miejscowe stosowanie inhibitorów kalcyneuryny związane jest z ryzykiem poważnych działań niepożądanych, w tym z rozwojem nowotworów. Obydwa leki (pimekrolimus i takrolimus) cechują się dużą skutecznością terapeutyczną i są zazwyczaj dobrze tolerowane przez pacjentów, dlatego też stanowią cenną alternatywę dla miejscowych preparatów kortykosteroidowych w leczeniu atopowego zapalenia skóry.