Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Remisja kliniczna w przebiegu cukrzycy typu 1

Autor:
Marcin Krokowski, Agnieszka Zmysłowska, Jerzy Bodalski
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
1999
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
103
Strona końcowa:
107
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, remisja kliniczna, insulinoterapia, immunointerwencja
Czytaj

Cukrzyca typu 1 jest wynikiem autoimmunologicznego procesu destrukcji komórek b wysp Langerhansa. We wczesnym okresie trwania pełnoobjawowej postaci cukrzycy typu 1 u części pacjentów można zaobserwować remisję kliniczną choroby. Dotychczas nie zostały ustalone w sposób jednoznaczny kryteria całkowitej oraz częściowej remisji klinicznej. W celu lepszego zdefiniowania tego zjawiska należy bliżej przyjrzeć się czynnikom osobniczym, metabolicznym i genetycznym oraz wskaźnikom immunologicznym, które mogą wpływać na częstość występowania oraz długość trwania remisji. Stan ten ma jednak charakter przejściowy, a próby jego przedłużenia wiążą się z koniecznością zastosowania leczenia immunosupresyjnego. Najnowsze badania wskazują także na wpływ leczenia insuliną na wystąpienie i przebieg remisji klinicznej w cukrzycy typu 1. Obserwacje te wydają się w pełni uzasadnione, biorąc pod uwagę mechanizmy ingerencji insuliny egzogennej w proces immunologiczny.