Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Gdzie umiejscawiają się pęcherze w opryszczkowatym zapaleniu skóry?

Autor:
Grażyna Wolnik-Trzeciak, Monika Bowszyc-Dmochowska, Marian Dmochowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
141
Strona końcowa:
144
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
opryszczkowate zapalenie skóry, blaszka ciemna, blaszka jasna, umiejscowienie pęcherza, kolagen typu IV
Czytaj

Wstęp: Jednym z wykwitów pojawiających się w przebiegu opryszczkowatego zapalenia skóry (DH) jest pęcherz, którego lokalizacja w obrębie połączenia skórno-naskórkowego (DEJ) ciągle wydaje się być sprawą kontrowersyjną. Niektóre badania sugerują, że tworzy się on nad lamina densa, a inne, że pod nią. Cel pracy: Celem pracy było określenie lokalizacji pęcherza w DH. Materiał i metody: Badaniem objęto 14 pacjentów z DH oraz 3 chorych z epidermolysis bullosa acquisita (EBA) i 1 osobę z Unijną IgA dermatozą pęcherzową. Lokalizację pęcherza w stosunku do DEJ badano „immunomapowaniem” kolagenu typu IV w skórze obejmującej świeży pęcherz techniką immunohistochemiczną streptawidyna/peroksydaza. Wyniki: Kolagen typu IV u 5 pacjentów z DH i jednego z EBA widoczny był w dnie pęcherza; zaś u 4 chorych z DH, 1 z linijną IgA dermatozą pęcherzową i 1 z EBA w obrębie zapalnych wykwitów kolagenu typu IV nie uwidoczniono; u 2 osób z DH zaobserwowano obie opcje; w 3 przypadkach DH nie można było dokonać zamierzonej oceny lokalizacji pęcherza względem DEJ z powodu braku w ocenianym skrawku zarówno pęcherzy, jak i mikroropni. U jednego pacjenta z EBA kolagen typu IV widoczny był w pokrywie pęcherza. Wnioski: Niezależnie od tego, gdzie tworzy się pierwotna szczelina w DH, enzymy uwalniane przez komórki nacieku zapalnego zdają się szybko doprowadzać do zniszczenia lamina densa, co prowadzi do umiejscowienia pęcherza właśnie nad lamina densa.