Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niektóre właściwości szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z górnych dróg oddechowych i skóry chorych z atopowym zapaleniem skóry

Autor:
Elżbieta Załuga, Joanna Jursa, Anna Kacalak-Rzepka, Stanisława Bielecka-Grzela, Tadeusz Dębniak, Maria Żejmo, Romuald Maleszka, Stefania Giedrys-Kalemba
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
145
Strona końcowa:
148
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
atopowe zapalenie skóry, kolonizacja, Staphylococcus aureus
Czytaj

Wprowadzenie: Kolonizacja gronkowcem złocistym u osób z atopowym zapaleniem skóry jest znacznie częstsza niż u osób zdrowych i prowadzi do zaostrzenia zmian skórnych. Cel pracy: Porównanie częstości występowania kolonizacji i niektórych właściwości szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z górnych dróg oddechowych i skóry chorych z atopowym zapaleniem skóry (AZS). Materiał i metody: Badania wykonano jednorazowo u 30 osób w wieku od 4 miesięcy do 66 lat z różnym nasileniem zmian skórnych, które oceniano według skali SCORAD. Według ustalonej procedury pobrano wymazy z nosa i gardła oraz ze zmian skórnych. Liczbę izolowanych kolonii S. aureus oceniano metodą półilościową. Wrażliwość na antybiotyki wszystkich wyizolowanych szczepów S. aureus określono metodą dyfuzyjno-krążkową. Badanie genetyczne 41 szczepów gronkowców złocistych przeprowadzono metodą elektroforezy w zmiennym polu elektrycznym. Wyniki: S. aureus wyizolowano od 20 (66,6%) chorych, w tym od 17 osób ze skóry i dróg oddechowych, u 2 tylko ze skóry i u 1 pacjenta tylko z gardła. Stwierdzono wyraźną korelację między stopniem kolonizacji gronkowcami a nasileniem zmian skórnych. 81,2% badanych było skolonizowanych identycznymi szczepami gronkowców zarówno w obrębie błon śluzowych górnych dróg oddechowych, jak i skóry. Jedynie 2 osoby to nosiciele odmiennych genetycznie szczepów gronkowców na skórze i w jamie nosowej niż w gardle, a od 1 z badanych osób wyizolowano różne szczepy ze skóry i gardła. Większość badanych szczepów gronkowców była wrażliwa na standardowo stosowane antybiotyki, z wyjątkiem penicyliny. Wnioski: 1. U osób z atopowym zapaleniem skóry w okresie nasilenia zmian zapalnych istnieją wskazania do antybiotykoterapii zmierzającej do eradykacji gronkowców złocistych nie tylko z powierzchni skóry, ale i błon śluzowych dróg oddechowych. 2. Lekiem z wyboru w takich przypadkach powinna byćkloksacylina.