Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kiła wrodzona rozpoznana u 73-letniej kobiety

Autor:
Katarzyna Wierzejska, Zygmunt Adamski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
161
Strona końcowa:
164
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
kiła wrodzona, epidemiologia, rozpoznanie, leczenie
Czytaj

Przedstawiono przypadek kiły wrodzonej zdiagnozowanej u 73-letniej pacjentki przyjętej do szpitala z powodu róży podudzia prawego. W momencie przyjęcia jej do szpitala stwierdzono na przedniej powierzchni podudzia prawego, poniżej stawu kolanowego, głębokie owrzodzenie z kieszonką wypełnione wydzieliną ropną. Skóra wokół owrzodzenia zmieniona była zapalnie, obrzęknięta. Obecne były pozaciągane blizny, zniekształcenie kości goleni miałowyrazw postaci podudzia szablastego, ponadto stwierdzono stopę ustawioną „końsko", skrócenie kończyny dolnej oraz znaczne jej zwężenie powyżej stawu kolanowego. Na przedniej i tylnej powierzchni podudzia lewego widoczne były pozaciągane blizny. Widoczna była deformacja części kostnej nosa w postaci nosa siodełkowatego. W badaniach laboratoryjnych wykazano: VDRL - wynik wątpliwy, FTA - dodatni (++), FTA-ABS - dodatni (1:200). Na podstawie RTG stawu kolanowego podudzia prawego stwierdzono rozległy zanik kostny, zniekształcenie pozapalne i pourazowe kłykci kości udowej i piszczelowej, zwichnięcie rzepki oraz rozległą miażdżycę okolicy podkolanowej i goleni. Zastosowano antybioty-koterapię, leki naczyniowe oraz przeciwbólowe. Pacjentka odmówiła dalszych badań diagnostycznych oraz kontynuacji leczenia, została wypisana ze szpitala na własne żądanie.