Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dr med. Johann Wentscher (1852-1913), chirurg toruński, kontynuator dokonań Carla Thierscha w dziedzinie transplantacji skóry

Autor:
Marian Łysiak, Małgorzata Łysiak-Seichter
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
169
Strona końcowa:
170
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
chirurg toruński, XIX/XX wiek, transplantacje skóry, hodowla tkanki
Czytaj

Autorzy przedstawili dokonania lekarza toruńskiego dr. med. Johanna Wentschera (1852-1913). Do czasów przełomu XIX i XX w. w leczeniu ran i owrzodzeń stosowano plastry, balsamy, maści i proszki. Rewolucji w tej dziedzinie dokonali: lekarz szwajcarski Jacgues Louise Reverden (1842--1929) oraz chirurg niemiecki Carl Thiersch (1822-1926), wprowadzając terapię przeszczepami płatków nabłonka. Dr med. Johann Wentscherjako pierwszy zastosował tę metodę w Toruniu. Zainicjował on także obserwację procesów mitotycznych zachodzących w płatkach naskórka przygotowywanych do przeszczepów. W licznych publikacjach i wystąpieniach prezentował swoje spostrzeżenia na temat żywotności komórek naskórka ludzkiego poza organizmem, zastosowania płatków naskórka w leczeniu ran, kazuistyki ostrych zakażeń przyrannych oraz wielu innych problemów chirurgicznych. Jako pierwszy w Toruniu zastosował surowicę przeciwbłoniczą oraz zorganizował zakup pierwszego aparatu rentgenowskiego. Był niezwykle uzdolnionym lekarzem praktykiem z dużą pasją naukową i społecznikowską, które realizował w okresie zaboru pruskiego. Jako działacz lokalnych organizacji lekarskich sprzyjał lekarzom polskim. Zmartw Lipsku 24 grudnia 1913 r. Dokonania dr. med. Johanna Wentschera w dziedzinie leczenia ran i owrzodzeń metodą przeszczepów naskórka oraz jego udział w konsolidacji niemiecko-polskiego środowiska lekarskiego zasługują na trwałą pamięć.