Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Sprawozdanie z uroczystości nadania doktoratu honoris causa prof. dr. hab. dr. h.c. Gerdowi Plewigowi

Autor:
Rafał Białynicki-Birula, Grażyna Szybejko-Machaj
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Dermatologia Kliniczna
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
3
Strona początkowa:
177
Strona końcowa:
178
ISSN:
1730-7201
Słowa kluczowe:
sprawozdanie
Czytaj

27 października 2004 r. Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego nadał tytuł doktora honoris causa prof. dr. med. Gerdowi Plewigowi, kierownikowi Katedry i Kliniki Dermatologii, i Alergologii w Monachium, wielkiemu uczonemu, przyjacielowi wrocławskiej dermatologii. Animatorem, a następnie promotorem przewodu, był kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii we Wrocławiu prof. dr hab. Eugeniusz Baran. Prof. Gerd Plewig jest pierwszym dermatologiem, otrzymującym ten zaszczytny tytuł we Wrocławiu, a według naszego rozeznania również w Polsce. Wręczenie tego najwyższego wyróżnienia, jakie może przyznać uczelnia wyższa, odbyło się 29 kwietnia br. w przepięknej barokowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Uroczystość otworzył Jego Magnificencja Rektor AM we Wrocławiu prof. dr Leszek Paradowski, który w imieniu władz uczelni powitał dostojnych gości. Prof. dr Rajmund Adamiec, dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego, przedstawił życiorys i osiągnięcia naukowe laureata. Prof. dr hab. dr h.c. Gerd Plewig urodził się w 1939 r. w Langensalza w Niemczech. Studia medyczne podjął w 1959 r. na Uniwersytecie w Hamburgu, następnie studiował w Grazu (Austria), a dyplom lekarza oraz stopień doktora uzyskał w 1965 r. w Kilonii. Prof. Plewig pracował pod kierunkiem prof. Alberta Kligmana w Laboratorium im. Duhringa w Klinice Dermatologii Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii (USA) jako stypendysta w latach 1967-1969. Stanowisko Associate Professor w Klinice Dermatologii Uniwersytetu w Monachium uzyskał w 1978 r. W tym samym roku awansował na stanowisko profesorskie. W 1982 r. wygrał konkurs na stanowisko kierownika Kliniki Dermatologii Uniwersytetu w Dusseldorfie, a od 1991 r. jest kierownikiem Kliniki w Monachium. Ponadto w latach 1999-2004 był dyrektorem medycznym Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Monachium. Profesor Plewig jest autorem lub współautorem blisko 400 artykułów naukowych, 8 podręczników oraz 83 rozdziałów w podręcznikach. Poza zagadnieniami związanymi z różnymi odmianami trądziku prof. Plewig zajmował się problemami: biologii warstwy rogowej naskórka, biochemii skóry, fotobiologii i fototerapii, w tym przede wszystkim naświetlania ultrafioletem o wąskim zakresie (NB UVB), oraz poza u strój owej fototerapii, terapii fotodynamicznej, histopatologii skóry, łuszczycy, zapalenia atopowego skóry oraz oddziaływaniem antybiotyków na układ immunologiczny. Profesor Plewig jest uznanym autorytetem w dziedzinie grupy schorzeń typu acne. Zajmuje się zarówno badaniami podstawowymi, jak problemami z zakresu diagnostyki i terapii trądziku. Jest współautorem razem z prof. Kligmanem podstawowego, wielokrotnie wydawanego w wielu krajach Europy i w USA podręcznika: Acne. Jednocześnie prof. Plewigjest jednym z największych współczesnych dermatologów. Jest on współautorem najpopularniejszego podręcznika dermatologii: Dermatologie. Podręcznik ten był wielokrotnie uzupełniany i wznawiany (wydania angielskie i niemieckie), a w 2002 r. wydano również jego polskie tłumaczenie. Profesor Plewig jest członkiem 14 komitetów redakcyjnych (Editorial Board) międzynarodowych czasopism dermatologicznych. Jest członkiem honorowym 18 dermatologicznych towarzystw naukowych i członkiem korespondentem 16 towarzystw. Został wyróżniony 23 nagrodami i tytułami, w tym uznawanymi za najbardziej nobilitujące: Fellow ofthe Royal College of Physicians London (FRCP) (1997 r.) oraz tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu im. Karola w Pradze (2002 r.). Prof. Plewig jest kontynuatorem monachijskiej szkoły dermatologii, która jest kuźnią największych dermatologów niemieckich. Jednocześnie już we wczesnych latach 50. XX w. w ośrodku tym szczególną uwagę zwracano na utrzymywanie kontaktów paneuropejskich. Stymulatorem tej polityki był kierownik kliniki prof. Alfred Marchionini, a następnie jego zadania przejęli: wiatach 60. - prof. Otto Braun-Falco, a od 1991 r. - prof. Plewig. Klinika dermatologii w Monachium nie tylko zaprasza na kilkumiesięczne stypendia - staże kliniczne, lecz także jest organizatorem tygodniowych kursów doskonalących dla niemieckich dermatologów - Fortbildungs-woche. Jednym z zadań jest integrowanie środowiska dermatologów z całej Europy, również przez zapraszanie gości z ponad 20 krajów, w tym licznej grupy z Polski. Od 1994 r. przewodniczącym komitetu organizacyjnego ustawicznego szkolenia jest prof. Plewig. Prof. Gerd Plewig jest animatorem wymiany młodych pracowników nauki. Zaprosił do Monachium licznych asystentów Kliniki Dermatologii we Wrocławiu na tygodniowe stypendia i kursy doskonalące. Sam odwiedził dwukrotnie wrocławską klinikę. Prof. Plewig jest członkiem Rady Naukowej czasopisma Dermatologia Kliniczna, którego redakcja mieści się we wrocławskiej klinice, oraz był członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego sympozjum poświęconego 150 rocznicy urodzin Alberta Neissera (Wrocław, 27-29.05.2005). Prof. Plewig podarował unikalny w Polsce aparat do ultrasonografu skóry oraz kabinę do naświetlań SUP/PUVA. Laudację, która zaczynała się od tradycyjnego zwrotu: Doctorande clańssime!, wygłosił prof. dr hab. Eugeniusz Baran (ryc. 1 i 2). Profesor Plewig, dziękując za zaszczytne wyróżnienie, zwrócił uwagę na podobieństwa historii rozwoju dermatologii w Monachium i Wrocławiu, na rangę wrocławskiej katedry od samego początku (1876 r.) oraz na dzieło prof. Alberta Neissera, wielkiego odkrywcy prawd natury oraz wspaniałego nauczyciela i twórcy wyśmienitej szkoły dermatologii wrocławskiej. Przechodząc do czasów współczesnych, wskazał na potrzebę ścisłych związków między dermatologami Europy, podkreślając aktywne związki między katedrą monachijską i wrocławską. Podczas uroczystości nadano również tytuł doktora honoris causa prof. Andrzejowi Górskiemu oraz wręczono dyplomy promowanym magistrom farmacji i magistrom analityki medycznej, a zasłużonym nauczycielom akademickim AM - ordery i odznaczenia państwowe i resortowe. Ceremonię uświetnił występ Chóru Kameralnego AM we Wrocławiu, pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny. Chór wykonał m.in. prapremierę hymnu wrocławskiej AM. Po uroczystości odbyło się spotkanie w pełnej uroku sali Oratorium Marianum.