Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza efektywności kosztów endoskopowego opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce pierwszego krwotoku u dzieci z nadciśnieniem wrotnym

Autor:
Danuta Celińska-Cedro, Ewa Orlewska, Piotr Socha, Mikołaj Teisseyre, Marek Woynarowski, Jerzy Socha
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
293
Strona końcowa:
298
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
efektywność kosztów, nadciśnienie wrotne, endoskopia, żylaki przełyku, opaskowanie, profilaktyka, ekonomika, dzieci, młodzież
Czytaj

Cel pracy: Określenie opłacalności endoskopowego opaskowania żylaków przełyku w profilaktyce wystąpienia pierwszego krwawienia w porównaniu z "nieleczeniem". Materiał i metody: Badanie ma charakter obserwacyjny, prospektywny, z retrospektywną kontrolą. Do grupy, w której zastosowano profilaktykę pierwszego krwotoku zakwalifikowano 43 dzieci z nadciśnieniem wrotnym (24 dzieci z blokiem wewątrzwątrobowym, 19 - z blokiem przedwątrobowym), do grupy kontrolnej -57 dzieci z nadciśnieniem wrotnym (29 dzieci z blokiem wewątrzwątrobowym, 28 - z blokiem przedwątrobowym). Kryteriami włączenia chorych do badania były: wiek powyżej 2 roku życia, rozpoznanie nadciśnienia wrotnego bez przebytego krwotoku z żylaków przełyku, obecność żylaków przełyku wielkości co najmniej II" oraz powiększenie się żylaków o co najmniej jeden stopień w trakcie sześciomiesięcznej obserwacji przed rozpoczęciem leczenia endoskopowego lub pojawienie się w tym czasie stygmatów zagrożenia krwawięniem. Dane o wynikach (wskaźnik eradykacji, krwawienia, zabiegi chirurgiczne) i bezpośrednich kosztach medycznych w 1-rocznym horyzoncie czasowym gromadzono prospektywnie w grupie EOZP i retrospektywnie w grupie kontrolnej. Analizę kosztów przeprowadzono z perspektywy szpitala, biorąc pod uwagę bezpośrednie koszty medyczne. Wyniki: Eradykację żylaków uzyskano u 39 (88%) dzieci w grupie leczonych EOZP. Liczba eradykacji, krwotoków, endoskopowych zabiegów skleroterapii i opaskowania oraz zabiegów chirurgicznych w przeliczeniu na 1 chorego w grupach EOZP i kontrolnej wynosiła odpowiednio 0,92 vs 0; 0,042 vs 1; 0 vs 0,89; 2,25 vs 0,24; 0 vs 0,034 (p<0,05) u dzieci z blokiem wewnątrzwątrobowym i 0,89 vs 0; 0 vs 0,32; 0 vs 0,36; 2,15 vs 0,11; 0 vs 0,07 (p<0,05) u dzieci z blokiem przedwątrobowym. Koszt w przeliczeniu na 1 chorego z blokiem przedwątrobowym wynosił 3302 PLN w grupie EOZP i 3426 PLN w grupie kontrolnej. U chorych z blokiem wewnątrzwątrobowym koszt w przeliczeniu na 1 chorego wynosił 3714 PLN wgrupie EOZPi 8723 PLN w grupie kontrolnej. Wynika z tego, wgrupie 100 chorych z blokiem przedwątrobowym leczonych opaskowaniem można w ciągu roku uzyskać 89 eradykacji i uniknąć 32 krwotoków z żylaków przełyku, oszczędzając jednocześnie 12 400 PLN. W grupie 100 chorych z blokiem wewnątrzwątrobowym leczonych opa-skowaniem można w ciągu roku uzyskać 92 eradykację i uniknąć 96 krwotoków z żylaków przełyku, oszczędzając jednocześnie 500 900 PLN. Wnioski: Opaskowanie w porównaniu do "nie leczenia" jest metodą dominującą: w profilaktyce pierwszego krwotoku z żylaków przełyku u dzieci zapewnia uzyskanie lepszego wyniku przy niższych kosztach niż postępowanie alternatywne.