Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Angiodysplazja jako źródło krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego

Autor:
Michał Spychalski, Łukasz Dziki, Przemysław Galbfach
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
329
Strona końcowa:
333
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
angiodysplazja, dziedziczna teleangiektazja krwotoczna, terapia estrogenowa
Czytaj

Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego jest częstym problemem diagnostyczno-terapeu-tycznym. Dotyczy on od 20 do 30 pacjentów na 100 tys. osób. W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na angiodysplazję w obrębie jelita grubego jako częste źródło krwawienia. Mianem tym określa się przetoki tętniczo-żylne powstałe w wyniku częściowej niedrożności naczyń podśluzówkowych. Proces ten jest najprawdopodobniej spowodowany wzrostem napięcia błony mięśniowej w proksymalnej części jelita grubego. Spadek ilości kolagenu w ścianie naczyń błony śluzowej dodatkowo zwiększa podatność na ten typ malformacji. Angiodysplazja jest przyczyną od 6 do 20% krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Jej cechy kliniczne to m.in.: niewielka średnica zmian - poniżej 10 mm, wzrost częstości występowania wraz z wiekiem chorych, częstsza lokalizacja w prawej części okrężnicy, nagły początek i samoistne ustanie krwawienia. Odrębnym typem malformacji naczyniowych występujących w obrębie przewodu pokarmowego są zmiany w przebiegu Choroby Rendu, Webera, Oslera (HHT - hereditary hemor-rhagic teleangiectasia). Angiektazje w tej jednostce chorobowej występują najczęściej w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, układu oddechowego i na skórze. Lokalizacja w jelicie grubym jest rzadsza. Poniższy artykuł jest pracą poglądową charakteryzującą zmiany naczyniowe w obrębie jelita grubego, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i leczenia chorych z angiodysplazja. W pracy został również poruszony problem terapii hormonalnej stosowanej jako metody alternatywnej dla leczenia operacyjnego.