Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa w diagnostyce choroby guzkowej tarczycy u dzieci

Autor:
Ewa Małecka-Tendera, Paweł Matusik, Barbara Jarząb, Barbara Dobrowolska-Wiciak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
1999
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
79
Strona końcowa:
83
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, choroba guzkowa tarczycy, dzieci
Czytaj

Wstęp: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) jest standardową procedurą w diagnostyce choroby guzkowej tarczycy u dorosłych. Nadal jednak budzi kontrowersje to, czy u dzieci guzki tarczycy mogą być leczone zachowawczo pod kontrolą biopsji cienkoigłowej, czy bezwzględnie muszą być operowane. Celem pracy była ocena przydatności biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej w diagnostyce różnicowej choroby guzkowej tarczycy u dzieci oraz ich kwalifikacji do leczenia operacyjnego. Materiał i metody: Analizą objęto 36 chorych (33 dziewczynki i trzech chłopców) w wieku od 10 do 18 lat (średnia wieku: 13,5 roku). Wszystkie dzieci były w stanie eutyreozy, wielkość wola wahała się od stopnia IA do III, zgodnie z kryteriami WHO. Wyniki: BAC wykonano u wszystkich dzieci, uzyskując następujące rozpoznania cytologiczne: wole koloidowe - 25 chorych (69,5%), zapalenie tarczycy typu Hashimoto - czterech chorych (11,1%), zapalenie tarczycy typu de Quervaine?a - jeden chory (2,8%), rak brodawkowaty - trzech chorych (8,3%), zmiana pęcherzykowa (NF) - trzech chorych (8,3%). U 13 chorych BAC powtórzono. Niezgodność z pierwszą biopsją wykazano u dwojga dzieci. W pierwszym przypadku wynik pierwszej BAC wykazał wole koloidowe, natomiast kontrolna BAC, wykonana po czterech miesiącach w związku z powiększaniem się ogniska oraz zmianą struktury echa, wykazała obecność raka brodawkowatego. W drugim przypadku pierwsze badanie biopsyjne wykazało obecność NF. Kontrolna BAC wykazała prawidłowe utkanie tarczycy (chory nie wyraził zgody na kolejną BAC). Częstość występowania raka tarczycy w badanym materiale wyniosła 8,3%. Wszystkie biopsyjne rozpoznania raka zostały potwierdzone w pooperacyjnym badaniu histopatologicznym. U dwojga chorych operowanych z powodu NF badanie histopatologiczne wykazało obecność gruczolaka pęcherzykowego. Troje chorych operowano z powodu obecności dużego pojedynczego guza koloidowego lub z powodu dużego wola dającego objawy uciskowe. W badaniu histopatologicznym wykazano łagodną chorobę tarczycy: u jednego dziecka adenoma folliculare, u dwojga struma colloides nodosa. Wnioski: 1. BAC pod kontrolą USG jest najbardziej przydatną metodą w diagnostyce choroby guzkowej tarczycy. 2. Wyniki kontrolnej biopsji guzków tarczycy, które nie wykazują dynamiki w zakresie wielkości i echostruktury, nie odbiegają od pierwotnego rozpoznania cytologicznego. 3. Kontrolna BAC jest niezbędna w przypadku powiększania się guzka lub zmiany jego echostruktury.