Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niedrożność jelita cienkiego spowodowana gruźlicą jelit

Autor:
Piotr Skura, Wojciech Gackowski, Tomasz Goryń, Krzysztof Komorzycki
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
4
Strona początkowa:
359
Strona końcowa:
360
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
gruźlica jelit, niedrożność
Czytaj

Jelitowa postać gruźlicy jest obecnie chorobą występującą rzadko. Z powodu niespecyficznych dolegliwości prezentowanych przez pacjentów, które mogą imitować różne choroby jamy brzusznej rozpoznanie gruźlicy brzusznej jest często pomijane. Niedrożność jelit jest bardzo rzadkim objawem zakażenia prątkiem gruźlicy. Prezentujemy przypadek 47-letniego pacjenta, który został przyjęty do Oddziału Chirurgii z powodu niespecyficznych dolegliwości ze strony jamy brzusznej. W badaniu przedmiotowym stwierdzono: bolesność, tkliwość, oraz obronę mięśniową całej jamy brzusznej. W wykonanym badaniu RTG jamy brzusznej stwierdzono cechy niedrożności jelit. Biorąc pod uwagę stan kliniczny chorego oraz wynik badania obrazowego, chorego zakwalifikowano do operacji w trybie ostrodyżurowym. Po wykonaniu laparotomii stwierdzono naciek zwężający jelito kręte w odległości ok. 60 cm proksymalnie od zastawki kątniczo-krętniczej. Nie stwierdzono powiększonych węzłów chłonnych. Wykonano częściową resekcję jelita cienkiego. Przebieg pooperacyjny był niepowikłany. W badaniu histologicznym stwierdzono naciek gruźliczy obejmujący całą ścianę jelita krętego, zamykający całkowicie jego światło. Powyższy przypadek pokazuje, że pomimo rzadkiego występowania oraz niespecyficznych objawów, chirurg w diagnostyce różnicowej ostrych schorzeń jamy brzusznej powinien brać pod uwagę możliwość wystąpienia u chorego postaci jelitowej gruźlicy. U chorych z gruźlicą brzuszną często jedyną możliwością ustalenia właściwego rozpoznania jest wykonanie operacji wraz z oceną histologiczną pobranego materiału.