Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynność tarczycy u dzieci chorych na wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Autor:
Zofia Szychowska, Wioletta Kucharska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
1998
Tom:
4
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
17
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, dzieci, czynność tarczycy, zespół obniżonego T3
Czytaj

Zbadano czynność tarczycy u dzieci chorych na wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, wywołane wirusem świnki lub enterowirusami. Mierzono stężenia hormonu tyreotropowego (TSH), trójjodotyroniny (T3), wolnej trójjodotyroniny (FT3), tyroksyny (T4), wolnej tyroksyny (FT4) w surowicy lub osoczu krwi dwukrotnie w przebiegu choroby: przy przyjęciu do szpitala oraz w okresie zdrowienia, tj. między 10. a 14. dniem choroby. Hormony oznaczano metodą radioimmunologiczną (RIA) bądź fluoroimmunoenzymatyczną (ELFA). Wykazano obniżenie stężeń TSH, T3, FT3 oraz T4 (T4 - tylko w badaniu RIA) na początku wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, w porównaniu z grupami kontrolnymi, co wskazuje na obecność tzw. zespołu obniżonego T3 u dzieci z wirusowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Zaburzenia te utrzymywały się również w okresie zdrowienia. Porównując funkcję tarczycy u dzieci chorych na ropne i wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wykazano istotnie większe obniżenie hormonów tarczycy (szczególnie T3 i FT3) na początku ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych niż wirusowego. Przyczyny i znaczenie zespołu obniżonego T3 w wirusowych zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych pozostają nierozwiązanymi problemami.