Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Glukozamina w surowicy krwi młodzieży z cukrzycą typu 1

Autor:
Alicja Nowak, Witold Stankiewicz, Łucja Szczęśniak, Eugeniusz Korman
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
1999
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
97
Strona końcowa:
101
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
glukozamina, cukrzyca typu 1
Czytaj

Z obserwacji niektórych autorów wynika, że dłużej utrzymująca się hiperglikemia może nasilać proces biosyntezy heksozamin. Celem badań było prześledzenie poziomu glukozaminy u młodzieży z niewyrównaną cukrzycą typu 1. Badania przeprowadzono u 31 dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 17 lat ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Cukrzycę rozpoznano na podstawie objawów klinicznych i nieprawidłowych wyników laboratoryjnych: wysokiego stężenia glukozy i glikowanej hemoglobiny, podwyższonego poziomu przeciwciał przeciwinsulinowych oraz obniżonego stężenia insuliny i C-peptydu. U badanych stwierdzono zaburzenie homeostazy kwasowo-zasadowej oraz zależność stopnia zakwaszenia krwi od poziomu wolnych kwasów tłuszczowych, cholesterolu całkowitego i triacylogliceroli. Pomimo wyraźnej hiperglikemii zaobserwowanej u wszystkich pacjentów stężenie glukozaminy nie odbiegało od normy. Na podstawie prezentowanych i wcześniej publikowanych badań, w których podwyższony poziom heksozamin stwierdziliśmy tylko u osób z hiperinsulinemią, można wysunąć wniosek, że nasilenie enzymatycznej glikacji białek wymaga nie tylko warunków zwiększonej dostępności glukozy, ale też insuliny.