Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ból trzewny w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego

Autor:
Magda Kopaczewska, Bartłomiej Kopaczewski, Wojciech Cichy, Stanisław Nowak
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
369
Strona końcowa:
372
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
ból trzewny, mechanizm, nadwrażliwość trzewna, nocyceptory, oś mózgowo-jelitowa
Czytaj

Ból trzewny jest najczęściej występującym w praktyce klinicznej rodzajem bólu. Mechanizm bólu trzewne-go pozostaje nadal niejasny i stanowi przedmiot badań wielu naukowców z różnych dziedzin medycyny. Autorzy usystematyzowali dotychczasowe publikacje dotyczące mechanizmu bólu trzewnego. Przedstawiono podstawowe informacje z zakresu unerwienia przewodu pokarmowego, podano definicję bólu trzewnego i opisano jego mechanizm, zarówno na poziomie molekularnym (nocyceptory), jak również określono drogi przewodzące ból trzewny z narządów wewnętrznych do mózgowia. Po raz pierwszy w literaturze krajowej omówiono lokalizację bólu trzewnego w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, uzyskaną dzięki nowoczesnym metodom diagnostycznym (PET, fMRI). Opisano biochemię bólu trzewnego z udziałem różnych neuroprzekaźników i neurotransmiterów, a także wpływ regulacyjny osi mózgowo-jelitowej. W części klinicznej przedstawiono udział bólu trzewnego w etiopatogenezie niektórych zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego.