Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Endoskopia przewodu pokarmowego: od Mikulicza po dzień dzisiejszy

Autor:
Krzysztof Marlicz
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2004
Tom:
6
Numer:
4
Strona początkowa:
381
Strona końcowa:
384
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
endoskopia, historia, perspektywy, osiągnięcia, zagrożenia
Czytaj

Pierwsi konstruktorzy aparatów do wziernikowania światła przewodu pokarmowego skorzystali z doświadczeń urologów, którzy kilkadziesiąt lat wcześniej z powodzeniem zaglądali do światła pęcherza moczowego. Mimo że pierwszą konstrukcję i pierwsze założenie gastroskopu do żołądka u człowieka przypisuje się Kussmaulowi, to za ojca gastroskopii uważa się słusznie Jana Mikulicza, gdyż skonstruował on (wspólnie z Leiterem) w 1881 roku aparat umożliwiający badanie wnętrza żołądka u zwykłych ludzi, a nie tylko u sztukmistrzów (cyrkowych połykaczy miecza). Oprócz tego J. Mikulicz stosował rutynowe badanie wziernikowe przez wiele lat, publikując swoje spostrzeżenia, opracował wskazania i przeciwwskazania do owego badania, a także wyszkolił wielu uczniów i podał zasady owego szkolenia. Rozwój radiologii, który zaczął się na przełomie XIX i XX wieku i w pierwszych dekadach XX wieku zahamował rozwój endoskopii, ale mimo to powstawało wiele nowych konstrukcji. Kamieniem milowym było skonstruowanie na początku lat trzydziestych XX wieku przez Schindlera i Wolfa gastroskopu półsztywnego. Aparatem tym (i jego modyfikacjami) wykonywano tysiące badań i był on w powszechnym użyciu aż do późnych lat 60. - także w Polsce. Przełom lat 60. i 70. XX wieku to triumfalny pochód fiberoskopii - uprawianej po dzień dzisiejszy. W okresie międzywojennym gastroskopią zajmowało się niewielu lekarzy, ale ukazały się pierwsze publikacje na ten temat (Frank, Dobryszycki, Zaorski). Po II wojnie światowej za pionierów gastroskopii w Polsce uważa się Kubickiego, Ploc-kera, Kodejszkę a zwłaszcza Gibińskiego - autora pierwszego podręcznika na ten temat. Obecnie metodami wziernikowymi różnych odcinków przewodu pokarmowego zajmują się w Polsce setki lekarzy dysponujących tysiącami nowoczesnych aparatów i wykonujących setki tysięcy badań i zabiegów rocznie. Współczesna endoskopia przewodu pokarmowego jest fascynującą metodą diagnostyczną i leczniczą o bardzo szerokich zastosowaniach, umożliwiającą precyzyjną diagnostykę i leczenie wielu schorzeń (także złośliwych), często radykalne a przynajmniej paliatywne. Pamiętać jednak należy, że jest to metoda inwazyjna i powinna być wykonywana przez dobrze wyszkolonych lekarzy i zawsze tylko dla dobra chorych.