Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynność tarczycy u dzieci chorych na ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Autor:
Zofia Szychowska, Wioletta Kucharska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
1998
Tom:
4
Numer:
1
Strona początkowa:
19
Strona końcowa:
25
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, dzieci, czynność tarczycy, eutyreotyczny zespół chorobowy, następstwa, leczenie deksametazonem
Czytaj

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest złożonym procesem chorobowym, na którego wynik istotny wpływ ma odpowiedź organizmu, zarówno zapalna, jak i endokrynna, na zakażenie. W obecnej pracy zbadano czynność tarczycy u dzieci chorych na ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mierząc stężenia hormonu tyreotropowego (TSH), trójjodotyroniny (T3), wolnej trójjodotyroniny (FT3), tyroksyny (T4), wolnej tyroksyny (FT4) w surowicy lub osoczu krwi trzykrotnie w przebiegu choroby: przy przyjęciu do szpitala, po 24-48 godzinach leczenia oraz w okresie zdrowienia, tj. między 10.-14. dniem od początku choroby. Hormony oznaczano metodą radioimmunologiczną (RIA) bądź fluoroimmunoenzymatyczną (ELFA). Wykazano obniżenie stężeń wszystkich badanych hormonów na początku ropnego zapalenia opon m.-rdz., w porównaniu z grupami kontrolnymi, co może odpowiadać wariantowi eutyreotycznego zespołu chorobowego z niskim T4, który z reguły występuje u ciężko chorych. Stężenia badanych hormonów w okresie zdrowienia wzrastały w porównaniu z początkiem choroby, ale utrzymywało się nadal obniżenie T3, mierzonego obiema metodami, i TSH - mierzonego tylko metodą RIA, w porównaniu z grupami kontrolnymi. Wykazano istotnie niższe stężenia T3 u dzieci, u których wystąpiły następstwa r.z.o., co wskazywałoby na niekorzystny wpływ zaburzeń czynności tarczycy w postaci zespołu obniżonego T3 na wynik leczenia ropnego zapalenia opon m.-rdz. Wspomagające leczenie przeciwzapalne deksametazonem, w dawce 0,4 mg/kg co 12 godzin przez 2 dni (pierwsza dawka podawana była na 10-15 min przed zastosowaniem antybiotyku), prowadziło do większego obniżenia stężeń T3, FT3, T4 i FT4 w porównaniu z dziećmi nie leczonymi steroidem.