Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ czynników biologiczno-psychologicznych na poziom wiedzy i umiejętności w zakresie samokontroli cukrzycy u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1

Autor:
Iwona Pietrzak, Jerzy Bodalski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
1999
Tom:
5
Numer:
2
Strona początkowa:
63
Strona końcowa:
70
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, edukacja, ocena, czynniki biologiczno-psychologiczne
Czytaj

Celem pracy była ocena wpływu czynników biologiczno-psychologicznych na poziom wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z samokontrolą cukrzycy u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. Badaniami objęto 100 pacjentów Poradni Diabetologicznej przy Klinice Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii AM w Łodzi w wieku od 12 do 18 lat i z czasem trwania cukrzycy wynoszącym rok do 13 lat. W celu określenia poziomu wiedzy diabetologicznej przygotowano testowy sprawdzian wiadomości, a umiejętności praktyczne oceniono, obserwując samodzielne wykonanie wybranych czynności związanych z samokontrolą cukrzycy. Spośród czynników biologiczno-psychologicznych wzięto pod uwagę wiek, płeć, czas trwania choroby, wiek w chwili rozpoznania cukrzycy, wykształcenie, możliwości intelektualne (Test Matryc Ravena w wersji Standard) i ogólny stan zdrowia pacjentów (średnie stężenie HbA1c, występowanie ciężkich niedocukrzeń, występowanie innych chorób przewlekłych). Najlepsze wyniki w testowym sprawdzianie wiadomości uzyskali pacjenci w wieku 15 i ponad 15 lat. Najniższy poziom wiedzy i umiejętności praktycznych prezentowały dzieci w wieku od 12 do 13 lat. Pacjenci chorujący na cukrzycę przez rok do dwóch lat cechowali się większymi umiejętnościami praktycznymi niż pozostali badani. Dzieci, które zachorowały przed szóstym r.ż., prezentowały niższy poziom wiedzy cukrzycowej niż pacjenci, u których cukrzyca rozpoczęła się po 11. r.ż. Odnotowano dodatnią korelację między wynikami sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz poziomem formalnego wykształcenia i możliwości intelektualnych badanych osób. Poziom wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z samokontrolą cukrzycy typu 1 koreluje dodatnio z wiekiem, wykształceniem i inteligencją chorych. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 powinna być indywidualizowana i dostosowana do konkretnych właściwości chorych.