Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dystrofia wewnątrzmaciczna – jeden z objawów zespołu Turnera

Autor:
Andrzej Wiśniewski, Katarzyna Milde, Romuald Stupnicki
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2005
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
177
Strona końcowa:
180
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zespół Turnera, dystrofia wewnątrzmaciczna, urodzeniowa masa ciała
Czytaj

Wprowadzenie: Wśród chorób przebiegających z niedoborem wzrostu jedną z częściej występujących jest zespół Turnera (ZT); zaburzenia rozwoju fizycznego mogą być obserwowane już od okresu płodowego. Cel pracy: Określenie częstości występowania i stopnia niedoboru masy ciała u noworodków z zespołem Turnera. Materiał i metody: Zbadano 474 donoszonych noworodków (czas trwania ciąż >38 tygodni) z ciąż pojedynczych, najczęściej z ciąży drugiej i porodu drugiego. Rozpoznanie potwierdzano oznaczeniem kariotypu. Masę urodzeniową i długość ciała odnoszono do norm opracowanych przez Usher i Mc Lean odpowiednich do czasu trwania ciąży. Noworodki o masie ciała mniejszej niż -2,0 SD uznawano za dystroficzne. Wyniki: Urodzeniowa masa ciała wynosiła średnio 2963 g i u 87% przebadanych dzieci była mniejsza od normy dla wieku ciążowego. Niedobór wynosił średnio 611 g, ale u 20% dzieci wynosił 1000 g i więcej. Wnioski: Niedobór masy ciała większy niż -2,0 SD w określonym czasie trwania ciąży stwierdziliśmy u 19% noworodków z zespołem Turnera, co wskazuje, że dystrofia wewnątrzmaciczna jest jednym z częściej występujących objawów tej choroby. Postulujemy, że objaw ten jest zależny od zaburzenia funkcji genu, potencjalnie znajdującego się na chromosomie X.