Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy ocena stężenia cystatyny C u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 może być wczesnym markerem nefropatii cukrzycowej?

Autor:
Jadwiga Peczyńska, Mirosława Urban, Barbara Głowińska, Bożena Florys
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2005
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
141
Strona końcowa:
146
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, nefropatia, cystatyna C
Czytaj

Wprowadzenie: Nefropatia cukrzycowa jest najpoważniejszym powikłaniem cukrzycy typu 1. W chwili obecnej nie dysponujemy możliwościami identyfikacji osób zagrożonych wystąpieniem nefropatii, poza oceną zwiększonego wydalania albumin w moczu, dlatego celowe wydaje się poszukiwanie innych wskaźników, które mogłyby stanowić wczesny marker uszkodzenia funkcji nerek. Cel pracy: Próba odpowiedzi na pytania: 1. Jakie jest stężenie cystatyny C u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 i czy zależy ono od wieku, wieku zachorowania na cukrzycę typu 1, czasu trwania choroby, wyrównania metabolicznego, obecności mikroagiopatii. 2. Czy istnieje zależność między cystatyną C a mikroalbuminurią oraz wskaźnikami wydolności nerek. Materiał: Badaniami objęto grupę 130 pacjentów podopiecznych Poradni Cukrzycowej II Kliniki Chorób Dzieci – 60 dziewcząt i 70 chłopców w wieku od 7 do 20,8 lat – chorujących na cukrzycę typu 1 od 1-17 lat. Grupę kontrolną stanowiła młodzież zdrowa dobrana wiekowo, bez obciążonego wywiadu rodzinnego. Metody: U wszystkich badanych wykonano pomiary antropometryczne, określono BMI w kg/m2, oceniono wyrównanie metaboliczne na podstawie HbA1c (%). Wykonano badanie okulistyczne oraz całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego. Oznaczono mikroalbuminurię z dobowej zbiórki moczu. Zarówno w grupie badanej, jak i w kontrolnej oznaczono filtrację kłębuszkową za pomocą klirensu endogennej kreatyniny oraz stężenie cystatyny C. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: ?redni wiek całej badanej grupy wynosił 15,0±3,0 lata, średni czas trwania choroby 6,8±3,4 roku. U dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 stwierdzono: stężenie cystatyny C wyższe w stosunku do grupy kontrolnej, różnica była istotna statystycznie (0,75±0,13 vs. 0,68±0,12 mg/l). Stwierdzono, że stężenie cystatyny C wzrasta wraz z czasem trwania choroby i jest najwyższe w grupie chorujących powyżej 10 lat (0,52±0,11 vs. 0,67±0,13 vs. 0,93±0,13 mg/l), są to różnice istotne statystyczne. Ponadto stężenie cystatyny C jest wyższe u pacjentów z cukrzycą źle wyrównaną (0,76±0,12 vs. 0,71±0,12 mg/l, p<0,05). U pacjentów z obecnością powikłań naczyniowych stwierdzono: znamiennie wyższe stężenie cystatyny C (0,75±0,13 vs. 0,69±0,11 mg/l, p<0,05). Wnioski: W oparciu o wstępne wyniki nasuwa się sugestia, iż tylko dalsze longitudinalne badania mogą wnieść pewne informacje, czy faktycznie ocena stężenia cystatyny C w surowicy u dzieci i młodzieży z cukrzycą może być wcześniejszym markerem uszkodzenia nerek, niż mikroalbuminuria.