Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czy ekspresja L-selektyny może być wczesnym markerem nadciśnienia tętniczego i mikroangiopatii w przebiegu cukrzycy typu 1 u młodocianych pacjentów?

Autor:
Przemysław Pawłowski, Mirosława Urban, Jadwiga Peczyńska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2005
Tom:
11
Numer:
3
Strona początkowa:
147
Strona końcowa:
152
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca typu 1, L-selektyna, powikłania naczyniowe, nadciśnienie tętnicze
Czytaj

Wprowadzenie: Autoreaktywne limfocyty T są odpowiedzialne za rozwój procesu autoimmunologicznego w cukrzycy typu 1. Migracja komórek T jest inicjowana przez wzrost ekspresji L-selektyny na błonie komórkowej limfocyta. Udowodniono korelację stężenia sL-selektyny z rozwojem retinopatii cukrzycowej oraz miażdżycy i nadciśnienia tętniczego. Cel pracy: Ocena, czy ekspresja L-selektyny na limfocytach T krwi obwodowej zmienia się w przebiegu choroby poniżej 5 lat i powyżej 5 lat, oraz czy istnieje zależność między ekspresją L-selektyny na limfocytach T krwi obwodowej u dzieci a rozwojem powikłań naczyniowych w cukrzycy. Materiał i metody: Badaniami objęto 60 osób z cukrzycą typu 1 w wieku 9-20 lat, w tym 20 pacjentów z chorobą trwającą <5 lat, 20 pacjentów z cukrzycą >5 lat trwania bez powikłań naczyniowych oraz 20 pacjentów z rozpoznaną cukrzycą powyżej 5 lat z towarzyszącymi powikłaniami naczyniowymi (mikroalbuminurią, nadciśnieniem tętniczym, retinopatią). Grupę kontrolną stanowiło 20 dzieci zdrowych w wieku 6-17 lat. Ekspresję L-selektyny na błonie limfocytów T oznaczano za pomocą trójkolorowej cytometrii przepływowej (Coulter EPICS XL). HbA1c oznaczano metodą jonowymiennej chromatografii cieczowej (HPLC) na aparacie Variant (Bio-Rad). Wyniki: Odsetek limfocytów T z ekspresją L-selektyny był znamiennie podwyższony we wszystkich grupach pacjentów z cukrzycą typu 1 w stosunku do grupy kontrolnej (p<0,005 w grupach bez powikłań naczyniowych oraz p<0,001 w grupie z powikłaniami). Ponadto u pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym odsetek limfocytów T krwi obwodowej z ekspresją L-selektyny był wyższy od odsetka L-selektyny u pacjentów bez rozwiniętego nadciśnienia tętniczego (p<0,05). Wnioski: U młodocianych pacjentów z cukrzycą typu 1 stwierdzono podwyższony odsetek limfocytów T z ekspresją L-selektyny niezależnie od czasu trwania choroby. U dzieci z cukrzycą typu 1 oraz z towarzyszącymi powikłaniami naczyniowymi stwierdzono najwyższy odsetek limfocytów T z ekspresją L-selektyny.