Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie gotowych mieszanek insulinowych w leczeniu młodocianych chorych na cukrzycę insulinozależną

Autor:
Przemysława Jarosz-Chobot, Ewa Otto-Buczkowska, Barbara Malanowicz, Grażyna Wiedermann
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
1998
Tom:
4
Numer:
2
Strona początkowa:
113
Strona końcowa:
116
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
cukrzyca insulinozależna, gotowe mieszanki insulinowe, młodociani chorzy na cukrzycę
Czytaj

Analizie poddano 3-letnie obserwacje nad zastosowaniem gotowych mieszanek insulinowych. Omawiana grupa składała się z 46 pacjentów w wieku od 2,6 do 19,1 roku, chorujących na cukrzycę insulinozależną od 1,5 do 10,1 roku. Pacjenci leczeni byli gotowymi mieszankami insulinowymi firmy Novo Nordisk (19 osób) oraz firmy Lilly (27 osób) przez okres od 10-38 miesięcy. Obserwacje potwierdziły wcześniejsze sugestie, iż gotowe mieszanki insuliny mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu: 1. Części małych dzieci, u których z uwagi na zagrożenie hipoglikemią, rezygnujemy z bardzo restrykcyjnego wyrównania glikemii; 2. U chorych o małym zapotrzebowaniu na insulinę i stabilnym przebiegu choroby, w tym także u pacjentów w okresie częściowej remisji; 3. U chorych odmawiających współpracy.