Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Antygeny klasy II układu zgodności tkankowej w idiopatycznym zespole nerczycowym u dzieci

Autor:
Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Krystyna Sancewicz-Pach, Anna Pogan
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
22
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
HLA, zespół nerczycowy, zmiany minimalne, szkliwienie kłębuszków nerkowych, steroidozależność, steroidooporność
Czytaj

Patogeneza idiopatycznego zespołu nerczycowego (INS) u dzieci jest prawdopodobnie związana z zaburzeniami odpowiedzi immunologicznej, a liczne obserwacje dowodzą istnienia asocjacji tej choroby z antygenami układu zgodności tkankowej. Celem pracy była ocena związku pomiędzy zachorowaniem na INS i występowaniem niektórych antygenów HLA klasy II u dzieci z Polski południowo-wschodniej. Określono różnice w asocjacjach z antygenami zgodności tkankowej pomiędzy postaciami histopatologicznymi zespołu nerczycowego oraz związek antygenów HLAz odpowiedzią na leczenie kortykosteroidami. Materiał i metody. Badaniu poddano 121 dzieci z INS pozostających w obserwacji przez przynajmniej 4 lata. Grupę kontrolną stanowiło 330 zdrowych, niespokrewnionych osób. W oznaczeniach HLA zastosowano metodę testu mikrocytotoksycznego oraz metodę hybrydyzacji z sondami specyficznymi dla alleli (PCR-SSOP). Wyniki. W ogólnej grupie dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym stwierdzono istnienie związku z obecnością antygenów HLA-DR7, HLA-DQ2, HLA-DQ8 oraz jednocześnie występujących HLA-DR3 i HLA-DR7. Ogniskowe segmentalne szkliwienie kłębuszków nerkowych od submikroskopowego kłębuszkowego zapalenia nerek odróżniała asocjacja z antygenem HLA-DR4. Szkliwienie pierwotne i wtórne, rozwijające się w wyniku transformacji zmian minimalnych, nie różniły się w zakresie częstości występowania antygenów HLA klasy II. Przebiegający z częstymi nawrotami lub steroidozależny zespół nerczycowy był związany ze swoistościami HLA-DR3, HLA-DR3/ DR7 oraz z HLA-DQ2, a pierwotnie steroidooporny z HLA-DR4. Asocjacja z antygenem HLA-DR3 była charakterystyczna dla steroidozależnego zespołu nerczycowego (także dla przypadków wtórnej steroidooporności), występującego zarówno na podłożu zmian minimalnych, jak i ogniskowego segmentalnego szkliwienia kłębuszków nerkowych. Obecność HLA-DR4 w pierwotnie steroidoopornym zespole nerczycowym wskazywała na istotnie podwyższone ryzyko szkliwienia kłębuszków nerkowych.