Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie zewnętrznego drenażu otrzewnowego u noworodków i niemowląt z narastającym wodobrzuszem

Autor:
Iwona Dąbrowska-Wójciak, Paweł Krajewski, Wojciech Sobala, Andrzej Piotrowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
1
Strona początkowa:
23
Strona końcowa:
27
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
wodobrzusze, drenaż otrzewnowy, niemowlęta
Czytaj

W pracy opisano przydatność zastosowania drenażu jamy otrzewnej u 10 noworodków, u których uogólnione zakażenie i/lub niewydolność krążenia stały się przyczyną rozwoj u dysfunkcji wątroby i wodobrzusza. Wszyscy pacjenci wymagali wentylacji zastępczej o zwiększanych parametrach z powodu płynu w otrzewnej. Drenaż zakładano w prawym dolnym kwadrancie brzucha, w miejscu typowym dla dializy otrzewnowej, najczęściej za pomocą cienkiej kaniuli dożylnej. Wyniki. Dzieci, które wymagały drenażu urodziły się średnio w 31 tyg. ciąży, z masą ciała 1417 g. Drenaż zakładany był średnio w 40 dobie życia (12 dobie posocznicy), całkowita objętość płynu z jamy otrzewnowej wyniosła średnio 265 ml/kg m.c., co stanowiło 44 ml/kg m.c./dobę. Zastosowanie drenażu skutkowało szybką poprawą wymiany gazowej, dzięki czemu można było istotnie ograniczyć parametry wentylacji - stężenie tlenu, szczytowe ciśnienie wdechu oraz częstość oddechów mechanicznych. Sześciu z dziesięciu pacjentów przeżyło.